Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 19. oktoobril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Maakasutuse sihtotstarbe muutmine

Jüri tn 28 // 28a // 28b maakasutuse sihtotstarbeks määrati 100% elamumaa.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba kaubanduskeskuse Kagukeskus ümberehitamiseks asukohaga Kooli tn 6.

Väljastatakse ehitusluba elamu lammutamiseks asukohaga Jaama tn 4.

Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosseisu kinnitamine

Kinnitati Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosseis järgmiselt: esimees linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna juhataja Terje Kanger;

aseesimees perearst Margit Kõivomägi; Lõuna-Eesti Haigla siseosakonna vanemõde Karmen Raag;

linnavalitsusesotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja Maarika Pilt; linnavolikogu esindaja määratakse volikogu otsusega.

Riigihanke lepingu tähtaja pikendamine

Riigihanke "Võru linna tänavate aastaringne hooldus 2017–2023" raames sõlmitud hankelepingu tähtaega pikendatakse viie kuu võrra (kuni 31. märts 2024).

LOE VEEL

LOE VEEL