Menu

.      

Võru linnavalitsuse istung 25. oktoobril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Korralduse muutmine

Muudeti Võru Linnavalitsuse 1. veebruari 2023 korralduse nr 139 ""Projektis „ACCESS ROUTES“ osalemine"" punkti 3  ja sõnastati see järgmiselt: Projekti kestvus on kuni 30 kuud (1. september 2023 kuni 28. veebruar 2026). Projekti kogumaksumus on kuni 1 000 000 eurot. Võru linna tegevused projektis on kuni 20 000 eurot. Võru linna omafinantseering on kuni 4000 eurot (toetus Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus). Sellega parandati korralduses ilmnenud viga ning viidi korraldus vastavusse projektitaotlusega.

Toetuse andmine

Mittetulundusühingule Vana-Võromaa Käsitüü otsustati eraldada Võru linna eelarvest 2023. aastaks tegevustoetust 3500 eurot. Tegevuse eesmärgiks on Vana-Võromaa pärandkultuuri osana traditsioonilise käsitöö teadmuse edasiandmine ja tutvustamine hiljuti avatud Ideekoja (Vabaduse 12-2) esimese korruse ruumides avanevate võimaluste kaudu: piirkondliku traditsioonilise käsitöö tutvustamine haridusprogrammide, sündmuste, näitusmüügi ja oskusteabe vahendamise abil.

Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine

Kinnitati Võru linna koolieelsete lasteasutuste - Võru Lasteaed Okasroosike, Võru Lasteaed Päkapikk, Võru Lasteaed Punamütsike ja Võru Lasteaed Sõleke - hoolekogude koosseisud ning tunnistati kehtetuks Võru linnavalitsuse 5. oktoobri 2022 korraldus nr 464 "Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine".

Võru linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud

Võru Lasteaed Okasroosike: Anette Org, Anu Õun, Brita SaareYanika EicheMaie Maask ja lasteaia õpetajate esindaja Maris Kirss. Võru linna esindaja Võru linnavolikogu otsusega on Kasper Keps.

Võru Lasteaed Päkapikk: Hedvig ValgeKadri VaglakesTriinu JürisaarMartin JärvMailis TeppoPiret Pilberg,  Martin KleinertDimitri KulagaAnita LuikRauno Lihtsa ja lasteaia õpetajate esindaja Pille-Riin Ploom. Võru linna esindaja Võru linnavolikogu otsusega on Argo Mõttus.

Võru Lasteaed Punamütsike: Kadri TreialEva TraagelEmily Stella TintsoStina KraamMarina KraftBirgit MasingKaimar SiidraOksana AasaIngrid ToomeoksJaneli JaeskÜlle Kaaver ja lasteaia õpetajate esindaja Merike Ilves. Võru linna esindaja Võru linnavolikogu otsusega on Merle Koik.

Võru Lasteaed Sõleke: Eleri KontsMinna KuuseorgKatrin UiboTriin OjasooLiina NagelEiliks TsäroKadi SõmerMarti PungitsHedi Kaupo-VessinAge MägiGerli SalumäeAili Küppar ja lasteaia õpetajate esindaja Maire Eiche. Võru linna esindaja Võru linnavolikogu otsusega on Anti Haugas.
 
Üldhariduskoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine

Kinnitati Võru linna üldhariduskoolide - Võru Kreutzwaldi Kooli, Võru Kesklinna Kooli ja Võru Järve Kooli - hoolekogude koosseisud ning tunnistati kehtetuks Võru linnavalitsuse 19. oktoobri 2022 korraldus nr 480 "Üldhariduskoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine".

Võru linna üldhariduskoolide hoolekogude koosseisud

Võru Kreutzwaldi Kool: Merle KoopAndres LinnasaarConsuelo Laanemäe RäimAnti Mõttus, õppenõukogu esindaja Liis Orro ja õpilaste esindaja Mia-Lisette Erik. Võru linna esindaja Võru linnavolikogu otsusega on Emil Aništšenko.

Võru Kesklinna Kool: Hans Saarniit, Helin KummJaan Randvere, Janeli RaudsikKaidur KukkKairi Buht, Kristi SollKristi ValsTanel Tolsting, õppenõukogu esindaja Triinu Kärbla ja õpilaste esindaja Grete Truuta Eks. Võru linna esindaja Võru linnavolikogu otsusega on Anti Haugas.

Võru Järve Kool: Helin KõivsaarJaana Kristoving, Maria Meitsar ja õppenõukogu esindaja Eve Morel. Võru linna esindaja Võru linnavolikogu otsusega on Andres Visnapuu.

Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine

Kinnitati Võru linna huvikoolide - Võru Muusikakooli, Võru Kunstikooli ja Võru Spordikooli - hoolekogude liikmed ning tunnistati kehtetuks Võru linnavalitsuse 5. oktoobri 2022 korraldus nr 462 "Huvikoolide hoolekogude liikmete kinnitamine".

Võru linna huvikoolide hoolekogude koosseisud

Võru Muusikakool: õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja Jaan Randvere, õppurite esindaja Lilii Ploomipuu, lastevanemate esindaja Kertu Rõõmus ning toetava organisatsiooni esindajad Aigar Pindmaa ja Piret Otsatalu. Võru linna esindaja Võru linnavolikogu otsusega on Anti Allas.

Võru Kunstikool: õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja Triin Kristerson, õppurite esindaja Liis-Loreen Sepp, lastevanemate esindajad Marju Parv ja Katre Sissas ning toetava organisatsiooni esindaja Siiri Konksi. Võru linna esindaja Võru linnavolikogu otsusega on Maire Eiche.

Võru Spordikool: õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja Asko Saarepuu, õppurite esindaja Kristen Robin Mast, lastevanemate esindajad Janno Koreinik ja Margus Lehtna, toetava organisatsiooni esindajad Eero Joonas ja Georg Ruuda. Võru linna esindaja Võru linnavolikogu otsusega on Juri Gotmans.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine
 
Algatati projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus Vilja tn 14h kinnistule laohoone püstitamiseks.

Riigihanke "Kõnniteede lumetõrje ja hooldus" tulemuse kinnitamine
 
Riigihanke "Kõnniteede lumetõrje ja hooldus" võitjaks tunnistati: 1. osas GartnerGrupp OÜ pakkumus maksumusega 4 555,00 eurot/kuus (summa käibemaksuta), 2. osas GartnerGrupp OÜ pakkumus maksumusega 4 888,00 eurot/kuus (summa käibemaksuta) ja 3. osas GartnerGrupp OÜ pakkumus maksumusega 4 777,00 eurot/kuus (summa käibemaksuta).
 
Laekunud pakkumuste viie kuu kogusummaks kujunes 71 100,00 eurot (summa käibemaksuta).

LOE VEEL

LOE VEEL