Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 8. novembril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Projektis osalemine

Otsustati esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt väljakuulutatud Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine meetme taotlusvooru projekt "Võru linna kogukonnakeskuse (Jüri tn 42) rajamiseks vajalikud analüüsid ja hinnangud".

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Võru vanalinna hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd".
Ühel LIFE IP BuildEST projektis osalenud hoonel on valmidus liikuda edasi õpilabori süvendatud tegevustega ehk alustada rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamisega ja selleks vajaliku hankega.


Lihthanke korraldamine

Korraldatakse lihthange "Linnavalitsuse hoonete puhastusteenus".

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba üksikelamu püstitamisele asukohaga Kubja tee 9.