Menu

.      

Võru Linnavolikogu istung 8. novembril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Elektrikatkestus Võru linnas FOTO: Aigar Nagel

Loa andmine raha tähtajaliseks hoiustamiseks

Linnavolikogu andis linnavalitsusele loa paigutada tähtajalisele hoiusele kuni 2 000 000 eurot tähtajaga kuni 1. detsember 2024.

Määruse "Kaugküttepiirkonna määramine" muutmine

Muudeti Võru kaugküttepiirkonna piire. Ala suurendati Pikk tänava piirkonna kinnistutele.

Pärast muudatust on määruse paragrahv 1 lõige 1 punkt 1 sõnastus:

I piirkond – kesklinna piirkond, mille moodustab Vanajõe, Tallinna mnt, Heina, Kaare, Väike, Tartu, Võrumõisa tee, Vilja, Räpina maantee, Pikk, Luha, Jaama, Sinika, Roopa, F. R. Kreutzwaldi tänavate ja Tamula järve vahele jääv maa-ala, Jüri tänav Luha tänavast kuni F. R. Kreutzwaldi tänavani, F. R. Kreutzwaldi tänav kuni Kubja teeni, Kubja tee kuni Laane tänavani, Laane tänaval asuvate majade piirkond ja Kose tee kuni Kose tee 3a kinnistuni;".

Põhimääruskomisjoni moodustamine ja koosseisu valimine

Moodustati linnavolikogu 8-liikmeline ajutine põhimääruskomisjon, mille ülesandeks on Võru linna uue põhimääruse eelnõu väljatöötamine. Komisjoni esimeheks valiti Anti Haugas ja aseesimeheks Jüri Kaver, liikmeteks Andres Visnapuu, Juri Gotmans, Kertu Luisk, Ülle Müürsepp, Esko Hillep, Liisi Kondratjeva.

Ajutise läbirääkimiste komisjoni moodustamine

Otsustati pidada Võru linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste õpetajate volitatud esindajatega õpetajate töötasu alammäära osas läbirääkimisi 2024. eelarveaastaks. Moodustati 9-liikmeline ajutine läbirääkimiste komisjon. Komisjoni esimeheks valiti Merit Kund ja aseesimeheks Tarmo Piirmann, liikmeteks Juri Gotmans, Kertu Luisk, Kalvi Kõva, Sixten Sild, Pille Liblik, Kerstin Tammjärv, Esko Hillep.

LOE VEEL

LOE VEEL