Menu

.      

Võru linnavolikogu istung 13. märtsil 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ muutmine

Muudeti Võru maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava ja kiideti heaks arengustrateegia uues redaktsioonis.

Kohustuste võtmine ja projektis osalemine

Otsustati osaleda Võru valla poolt esitatavas projektis "Võru-Võlsi kergliiklustee rajamine (2024)", projektitaotlus esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt väljakuulutatud taotlusvooru "Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse (SF)".

Projekti kestvus on kuni 30 kuud, planeeritav kogumaksumus kuni 700 000 eurot. Võru linna abikõlblikud tegevused projektis on kuni 160 000 eurot, omafinantseering kuni 48 000 eurot.

Kokku plaanis rajada 1,85 km pikkune kergliiklustee alates F. R. Kreutzwaldi tänavast kuni Võlsi külani, sellest lõigust jääb linna territooriumile 470 m.  

Kohustuste võtmine ja projektis osalemine

Otsustati esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt väljakuulutatud taotlusvooru "Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused" projekt "Võru linna kogukonnakeskuse rajamine, I etapp".

Projekti kestvus on kuni 30 kuud, planeeritav kogumaksumus kuni 2 142 857 eurot ja  omafinantseering kuni 642 857,10 eurot.

Projekti raames teostatakse Jüri tn 42 hoone osaline rekonstrueerimine (Jüri tn poolse hoone I korrus) ning uute teenuste käivitamine, mis aitavad kaasa erinevate sidusrühmade integratsioonile ning ruumide ristkasutusele.

Riigivara alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine

Ettevõtluskeskkonna arendamiseks otsustati taotleda Võru linna omandisse 26 riigile kuuluvat kinnistut Võrusoo tööstusalal maksumusega 50% vara harilikust väärtusest. Pärast seda, kui kinnistute hinnad on teada, saab volikogu otsustada, kas ja millised maad omandatakse.

Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Kehtestati Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ning tunnistati kehtetuks 2013. a määrus. Eeskirja muutmise tingisid seadusemuudatused.

Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Kehtestati Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri ning tunnistati kehtetuks 2013. a määrus. Eeskirja muutmise tingisid seadusemuudatused.

Toetuste andmine

Otsustati toetada Mittetulundusühingut Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus ühekordselt 2024. aastal summas 5000 eurot.

Otsustati toetada Sihtasutust Werrone ühekordselt 2024. aastal summas 9000 eurot.

Loa andmine korteriomandite võõrandamiseks

Anti luba võõrandada avaliku enampakkumise korras Võru linnas asuvad korteriomandid aadressiga:

Pikk tn 10-20, Võru (eluruum üldpinnaga 32,2 m²), alghind 25 000 eurot;

Pikk tn 10-21, Võru (eluruum üldpinnaga 32,6 m²), alghind  25 000 eurot.

Linnavalitsus korraldab linnavara võõrandamiseks avalikud enampakkumised.

Loa andmine linnavara võõrandamiseks

Anti luba võõrandada enampakkumise korras Võru linnas asuv kinnistu aadressiga F. R. Kreutzwaldi tn 109, Võru linn (üldpinnaga 8876 m², maa sihtotstarve 100% ühiskondlike hoonete maa), alghinnaga 130 000 eurot.

Linnavalitsus korraldab linnavara võõrandamiseks avaliku enampakkumise.

Audiitori määramine

Võru linna 2023–2025 aastate konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerijaks määrati Audest Audiitorteenuste Osaühing.

LOE VEEL

LOE VEEL