Menu

.      

Võru linnavalitsuse istung 13. märtsil 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Roosi tänav T2, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Tänavate korrashoiutööd 2024–2030", mis hõlmab aastaringset teede, tänavate, jalg- ja jalgrattateede, parklate ja muude teerajatiste hoolduse teostamist linnas ajaperioodil 01.10.2024 kuni 30.09.2030.

Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine

Mittetulundusühingule Võru Noortekeskus anti tasuta kasutusse otsustuskorras ruumid (üldpindalaga 298,1 m²) asukohaga Jüri tn 42. Äriruumi üürileping sõlmitakse tähtajaga 1. märts 2024 kuni 31. august 2024.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba töökoja püstitamiseks asukohaga Tallinna mnt 50a.  

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise komisjoni moodustamine

Moodustati alatine "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise komisjon" ning kinnitati komisjoni koosseis järgmiselt:
komisjoni esimees, abilinnapea Sixten Sild;

haridusnõunik Anita Kikas;

lastekaitsespetsialist Hannela Teaste.

Valimisjaoskondade moodustamine

9. juunil 2024 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Võru linnas moodustati neli valimisjaoskonda.

Valimisjaoskond nr 1  hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval Võru Kesklinna Koolis (Vabaduse tn 12, Võru linn);

Valimisjaoskond nr 2  hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval  Võru Kultuurimajas Kannel (Liiva tn 13, Võru linn);

Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning  valimispäeval Võru Kreutzwaldi Koolis (Kooli tn 7, Võru linn);

Valimisjaoskond nr 4  hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval Võru Lasteaias Sõleke (Olevi tn 29, Võru linn).

LOE VEEL

LOE VEEL