Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 3. aprillil 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru linna 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava

Kinnitati Võru linna 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava ning taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja aruande regulatsioon.

Rattapäeva korraldamine ning pargi ja tänava sulgemine

Korraldatakse avalik üritus "Võru rattapäev 2024" 1. mail kella 11–15. Rattapäeva korraldamiseks suletakse Kesklinna park kella 9–15 ja Lembitu tänav kella 9–14.

Linnavara kasutusse andmine

Varjupaikade MTÜ-le anti tasuta kasutamiseks Lühike tn 3 kinnistu koos sellel paikneva varaga tähtajaga kuni 31.01.2028.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Kivi tänav T2 (sihtotstarve transpordimaa), määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Toetuse andmine

Võru linna eelarvest eraldatakse mittetulundusühingule Vana-Võromaa Käsitüü 2024. aastaks tegevustoetust 7254 eurot.

LOE VEEL

LOE VEEL