Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 17. aprillil 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

Veepeal näeme OÜ-le anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks Tamula supelranda ajavahemikul 1. mai 2024 kuni 31. oktoober 2024 veesõidukite rendipunktina kasutamiseks. Rentima hakatakse vesijalgrattaid, kanuusid, rannakatamaraani ja purjekaid.

Enampakkumise korraldamine

Korraldatakse kinnistu aadressiga F. R. Kreutzwaldi tn 109, Võru linn (üldpinnaga 8876 m², maa sihtotstarve 100% ühiskondlike hoonete maa) võõrandamiseks avalik kirjalik enampakkumine, alghinnaga 130 000 eurot. Enampakkumise tagatisraha suuruseks kinnitati 5000 eurot, osalustasu suuruseks 300 eurot.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse tee-ehitusluba kõnnitee asukohaga Jüri tänav (Luha tn 12 piirnevas lõigus) ja Luha tn 12 sissesõidu asukohaga Luha tänav T1 rajamiseks.

Loa andmine ürituste korraldamiseks ja maa-alade sulgemiseks

Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus anti nõusolek avaliku ürituse "Euroopa päev ja UMA MEKK kevadlaat" korraldamiseks 9. mail 2024 kella 16–20. Ürituse korraldamiseks suletakse keskväljak (Seminari väljak) ja Katariina kiriku esine parkimisplats kella 10–22.

Mittetulundusühingule Võru Folkloorifestival anti luba avaliku ürituse "Rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine" korraldamiseks ja Kesklinna pargi  kasutamiseks 29. aprillil 2024 kella 13–18.

LOE VEEL

LOE VEEL