Menu

.      

Võru linnavalitsuse istung 24. aprillil 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Tunnistati nurjunuks korteriomandite Pikk tn 10-20 ja Pikk tn 10-21 avalik enampakkumine osalejate puudumise tõttu. Korraldatakse uued avalikud kirjalikud enampakkumised, mõlema korteri alghind on 25 000 eurot.


Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue korraldamine

Tunnistati nurjunuks korteriomandite Pikk tn 10-20 ja Pikk tn 10-21 avalik enampakkumine osalejate puudumise tõttu. Korraldatakse uued avalikud kirjalikud enampakkumised, mõlema korteri alghind on 25 000 eurot.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine

Algatati Vilja tn 16c kinnistule korterelamu püstitamiseks ja hoonestusala suurendamiseks kuni 10% projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Räpina maantee T1, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Luha tänav T5, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Riigihanke lepingu pikendamine

Pikendatakse Võru Linnavalitsuse ja Eesti Keskkonnateenused AS vahel sõlmitud hankelepingut tähtajaga kuni 31.08.2026.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihanke "Rannavalve teenus 2024 2027" võitjaks tunnistati  Gold Security Group OÜ pakkumus kogumaksumusega 117 996 eurot (summa käibemaksuta).

Toetuse andmine

Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus eraldatakse maakondlike ühistegevuste toetust 8032 eurot järgnevalt:

Öötantsupeo toetuseks 6332 eurot;

Võro ja seto noorteFESTival toetuseks 700 eurot;

Külade maapäeva toetuseks 1000 eurot.

LOE VEEL

LOE VEEL