Menu

.      

Võru linnavalitsuse istung 15. mail 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

Suppy OÜ-le anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks Tamula supelranda ajavahemikul 16. mai kuni 30. september 2024 aerusurfi laua (nn SUP-laua) rendipunktina kasutamiseks.

TIIDU OÜ-le anti nõusolek hooajalise müügikoha toidutreileri paigaldamiseks Tamula supelranda ajavahemikul 1. juuni kuni 1. september 2024.

Projekteerimistingimuste andmine

Kinnitati projekteerimistingimused F. R. Kreutzwaldi tn 111a kinnistule autoremondi töökoja  laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata.

Kinnitati projekteerimistingimused Roopa tn 35 kinnistule korterelamu püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

Kinnitati projekteerimistingimused Piiri tn 52 kinnistule garaaži püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba päikeseelektrijaama püstitamisele asukohaga  Kivi tn 26.

Toetuste andmine

Anti Võru linna eelarvest kultuuri- ja spordiürituste täiendavad toetused 2024. aastaks – kokku 7300 eurot.

LOE VEEL

LOE VEEL