Menu

.      

Võru linnavalitsuse istung 22. mail 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Lihthanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Tänavate rekonstrueerimine (kivitööd)". Riigihanke eesmärk on välja vahetada Tamula rannas u 600 m² kõnniteekivi ja korrastada u 650 m² olemasolev kõnniteekivi. Remontida kahel ringteel graniitkivi osad ja välja vahetada amortiseerunud katend Lembitu tn 2 hoone ees.

Projekteerimistingimuste andmine

Kinnitati projekteerimistingimused Võlsi tee 18 kinnistule ridaelamu püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

Kinnitati projekteerimistingimused Luha tn 34 kinnistule garaaž-töökoja  laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine

Algatatakse Kalmuse tn 23 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba PVC halli  püstitamiseks asukohaga Põllu tn 13.

Laste arvu kinnitamine koolieelsete lasteasutuste rühmades

Kinnitati laste arvud 2024/25. õppeaastaks koolieelsete lasteasutuste rühmades.

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine

Mittetulundusühingule Võrumaa Spordiliit anti luba avaliku ürituse "43. Võru-Väimela maanteejooks-kõnd" korraldamiseks 23. mail 2024. Võitluskeskus rajatakse Kesklinna parki ning kella 18.50-st kuni sportlaste läbimiseni suletakse sõidukitele Vabaduse, Vilja ja Tartu tn lõik.

Võru Lasteaiale Päkapikk anti luba heategevusürituse "Mängumaa" läbiviimiseks 23. mail 2024 kella 16–20 lasteaia õuealal ja Vabaduse tänaval. Sõidukite parkimine Vabaduse tänaval F. R. Kreutzwaldi tänava ja Vabaduse tänav 15 vahelisel lõigul keelatakse kella 7–14 ning sõidukite liikluseks suletakse tänavalõik kella 14–20.

Mittetulundusühingule Võrumaa Lasterikkad anti luba avaliku ürituse "Võrumaa Lasterikkad 30 ja Võru linna lastekaitsepäeva ühisürituse "Iga laps on rikkus!"" korraldamiseks 1. juunil kella 11–14 linna keskväljakul (Seminari väljak). Suletakse Seminari tänav ja Katariina kiriku esine parkla kella 6–18.

Kooskõlastati Aivo Proskini korraldatav avalik üritus "Vanakraami täika ja näitus" 22. juunil 2024 kella 6–18 ja 23. juunil 2024 kella 6–16 Võru linnas Kose tee 9/9a kinnistul.  

LOE VEEL

LOE VEEL