Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 26. juunil 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Katastriüksuste piiride muutmine

Nõustuti Petseri tn 20 (pindala 3044 m², sihtotstarve 50% elamumaa, 50% ärimaa), Petseri tn 22 (pindala 3733 m², sihtotstarve 100% elamumaa) ja Petseri tn 24 (pindala 2648 m², sihtotstarve 100% elamumaa) katastriüksuste piiride muutmisega ning määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Petseri tn 20a, sihtotstarve 100% elamumaa;

Petseri tn 20, sihtotstarve 100% ärimaa;

Petseri tn 22, sihtotstarve 100% elamumaa;

Petseri tn 24, sihtotstarve 100% elamumaa;

Petseri tänav T7, sihtotstarve 100% transpordimaa.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Luha tänav T2 (transpordimaa) ja Pikk tänav (transpordimaa), määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Lille tänav T1 kinnistule (sihtotstarve transpordimaa), määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Raami tee (sihtotstarve transpordimaa), määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusload:

ärihoone ümberehitamiseks asukohaga Jüri tn 37;

kaheksa korteriga elamu püstitamiseks asukohaga Lille tn 3;

garaaži püstitamiseks asukohaga Kivi tn 18a.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba üksikelamu püstitamisele asukohaga Loo tn 1.

Ürituse kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine

Anti luba mittetulundusühingule Terviseühendus Tasakaal avaliku ürituse "Tamula rannazumba 2024" korraldamiseks 2., 9. ja 16. juulil 2024 kella 18–20.30 Tamula rannas.

Laatade korraldamise kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek korraldada 26. juulil 2024 kella 9–16 "Võru Suvelaat" ja 30. augustil 2024 kell 9–16 "Võru laat". Laadad korraldatakse Võru keskväljakul (Seminari väljak).