Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 2. juulil 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa andmine

Mittetulundusühingule Erised OÜ-le anti nõusolek Tamula järve suplusakvatooriumi ja ranna alale veeatraktsioonide ja teisaldatava teenindusmaja paigaldamiseks ajavahemikul 2. juuli kuni 30. september 2024.

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine

Sihtasutusele Võru Kannel anti luba Võru lastefestivali korraldamiseks 27.–28. juulini 2024 Võru linnas.
Ürituse korralduseks suletakse tänavad ja maa-alad.

27. juuli kella 5st kuni 28. juuli kella 19ni:

- Vabaduse tänav Jüri tänava ja Tamula ranna vahelisel lõigul;
- Fr. R. Kreutzwaldi tänav Liiva tänava ja  Fr. R. Kreutzwaldi tänava maja number 21 (Nele kulinaaria) vahelisel lõigul;
- Liiva tänav Fr. R. Kreutzwaldi tänava ja Jüri tänava vahelisel lõigul;
- Vee tänav Tartu tänava ja Liiva tänava vahelisel lõigul;
- Tartu tänav Tamula  ranna ja Vee tänava vahelisel lõigul.
26. juuli kella 20st kuni 28. juuli kella 19ni - Vee tänava parkla ja kõrval olev puhkeala
27. juuli kella 18st kuni 28. juuli kella 17ni - Vabaduse väljak
28. juuli kella 6st kuni 28. juuli kella 17ni - Kesklinna park
27. juuli kella 6st kuni 28.07. kella 17ni:
- valveta telkimisala (Elujõu skulptuuri ala)
- Tamula ranna-ala Tamula hotellist Kreutzwaldi pargini


Mittetulundusühingule Võru Folkloorifestival anti luba korraldada  XXIX Võru pärimustantsu festival "Kirivüs" Võru linnas 11.–14. juulini 2024.
Ürituse korralduseks suletakse tänavad ja maa-alad.
 
8. juuli kella 8st kuni 16. juuli kella 17ni:
- Vabaduse väljak
- Kesklinna park
12. juuli kella 15.30st kuni 17ni:
- Fr. R. Kreutzwaldi park, Katariina allee, Jüri tänav, Vabaduse tänav
12. juuli kella 19st kuni 14. juuli kella 24ni:
- Jüri tänav Tartu tänava ja Jüri tänava maja number 21 vahelisel lõigul
- Vabaduse tänav Mäe tänava ja Fr. R. Kreutzwaldi tänava vahelisel lõigul
13. juuli kella 5st kuni 14. juuli kella 24ni:
- Fr. R. Kreutzwaldi tänav Vabaduse tänava ja Liiva tänava vahelisel alal.

Anti luba festivali ürituste läbiviimiseks.
Vabaduse väljak- festivali pealava kontserdid:
- 11. juuli kella 20–23;
- 12. juuli kella 17st kuni 13. juuli kella 1ni;
- 13. juuli kella 10st kuni 14. juuli kella 1ni;
- 14. juuli kella 10–19.30.
Festivali avaüritus ja rongkäik 12. juuli kella 15.30–17 - Fr. R. Kreutzwaldi park, Katariina allee, Jüri tänav, Vabaduse tänav
Festivalilaat ja toidutänav 13. juulil kella 9–24 ja 14. juulil kella 10–15 - Jüri tänav Tartu tänava ja Jüri tänava maja number 21 vaheline lõik, Vabaduse tänav Mäe tänava ja Fr. R. Kreutzwaldi tänava vaheline lõik ja Fr. R. Kreutzwaldi tänav Vabaduse tänava ja Liiva tänava vaheline lõik.
Folkloorirühmade esinemine 13. juulil kella 9–20 ja 14. juulil kella 9–16 - Kesklinna park;
Folkloorirühmade esinemine 12. juulil kella 20–21, 13. juulil kella 9–21 ja 14. juulil kella 11–16 - Fr. R. Kreutzwaldi muuseumi hoov.

Lastesõbraliku Võru kaubamärkide registreerimine
Otsustati registreerida kolm kaubamärki (Võru Lastefestival, Lastesõbralik Võru, Lastelinn Võru), mille kasutamine on seotud Võru kui lastesõbraliku linna kuvandi elluviimisega ning toetab Võru linna tuntust ja laste- ning noortesõbralikku mainet.

Kaubamärkide registreerimise teenus tellitakse AAA Patendibüroo OÜ-lt.

Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihanke "Võru linna munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamine" võitjaks tunnistati  P. DUSSMANN EESTI Osaühing pakkumus.