Menu

Pagulaskeskustes viibib kokku 65 inimest

  • Kirjutas BNS

Novembri alguse seisuga elas Vao ja Vägeva pagulaskeskustes kokku 65 inimest.

Vao keskuses elas novembri alguse seisuga kokku 42 inimest, neist 33 on rahvusvahelise kaitse taotlejad ning üheksa on juba saanud rahvusvahelise kaitse, edastas AS-i Hoolekandeteenused pressiesindaja. Rahvusvahelise kaitse saanutest on kaheksa EL-i rändekava alusel Eestisse jõudnud kvoodipagulased.

Pressiesindaja täpsustas, et EL-i rändekava alusel Eestisse jõudnud kvoodipagulased saabusid Eestisse mais. Neist seitse kuulub ühte perekonda ning seni ei ole neile õnnestunud elamispinda leida. 

Keskuses elab 15 last ja kuus naist, peresid elab keskuses kuus.

Vao keskuse elanikud on pärit kümnest riigist. Kõige rohkem on elanikke Venemaalt, Süüriast, Türgist ja Albaaniast.

Vägeva keskuses elab 1. novembri seisuga 23 inimest. Neist 18 on rahvusvahelise kaitse taotlejat ning viis on juba saanud rahvusvahelise kaitse.

Vägeval elab kaheksa last, kaheksa naist ja seitse meest. Peresid elab keskuses viis. Vägeva asukad on pärit Venemaalt, Nigeeriast, Ugandast, Türgist, Iraagist ja Ukrainast. 

Pressiesindaja lisas, et pagulaskeskustes pakutakse kolmel korral nädalas eesti keele õppimise võimalust ning koolitustel osalejad on võimelised juba peale 3-4 kuud eesti keeles suhtlema. Kuus keskustes elavat inimest oskavad tema sõnul juba eesti keeles rääkida ja kirjutada.

Neljal korral kuus toimub keskustes kohanemiskohviku nime kandev üritus, mis annab mujalt saabunud isikutele teadmisi erinevatest valdkondadest, nagu näiteks kohalikud traditsioonid, kultuur, õppimine, kliima. Sügisel keskenduvad üritused sügisega seotud teemadele, nagu näiteks ilmastikule sobiv riietus, turvaline liikumine pimedal ajal, helkuri kandmine.

Oktoobris toimus perede külastus maanteemuuseumisse.

Oktoobri alguse seisuga elas Vao ja Vägeva pagulaskeskustes kokku 61 inimest.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD