Menu

Põlva Haigla uus ravijuht on Marion Ploovits

  • Kirjutas BNS

Doktor Marion Ploovits on sisehaiguste eriala profiiliga ning töötanud alates 2015. aastast Põlva Haigla siseosakonna juhatajana.  Foto: Põlva Haigla

Alates 1. oktoobrist täidab Põlva Haigla ravijuhi ülesandeid doktor Marion Ploovits, kes on olnud haiglaga seotud viimased seitse aastat.

Ploovits on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2007. aastal ja sisehaiguste residentuuri 2012. aastal. Ploovits on töötanud arstina peamiselt Põlva Haiglas, ent väikese koormusega on ta seotud ka Tartu Ülikooli Kliinikumiga.

Põlva Haigla juhatuse liikme Margot Bergmanni sõnul on Marion Ploovits haigla jaoks väga hea valik, kes on sisehaiguste eriala profiiliga ning töötanud alates 2015. aastast Põlva haigla siseosakonna juhatajana. „Marion Ploovits tunneb hästi Põlva Haigla tööd, samas oskab näha ka kitsaskohti, millest ei saa haigla arengu mõttes mööda vaadata. Ta omab ettekujutust nii patsientide kui ka haigla personali ootustest ning ootan huviga meid ees ootavat koostööd,“ kommenteeris Bergmann.

Ploovits astub ametisse oktoobrist, ent august ja september kuluvad haigla juhtimisega kurssi viimiseks ja tegevusplaanide koostamiseks. Niisamuti jätkab ta tööd sisearstina Põlva Haiglas, et teha erialast tööd ning olla vahetus kokkupuutes patsientidega.

Olgugi, et Ploovitsi peamiseks kutsumuseks on teha arstitööd, otsustas ta ravijuhi kohale asuda missiooniga muuta haigla arstiabi efektiivsemaks. „Tähtis on pakkuda kvaliteetset arstiabi Põlvamaa inimestele, tagades vältimatu abi, statsionaarne aktiiv-, järel- kui ka taastusravi. Siseosakond on haigla telg, mille ümber kõik tiirleb ja seda tuleb haigla tulevikku silmas pidades kindlasti edasi arendada. Meil on vaja parandada eriarstiabi kättesaadavust ja suurendada uuringute tegemise võimalusi kohapeal,” kirjeldas oma visiooni uus ravijuht.

Ta toonitas ka nii haigla personali töökoormuse ülevaatamise ja ühtlustamise vajadust kui ka ravikvaliteedi olulisust teenuse osutamisel.

LOE VEEL

PÕLVA UUDISED