Menu

Antsla vallavolikogus oli otsustamisel psüühiliste erivajadustega inimestele hooldekodude rajamine

  • Kirjutas Liana Allas

Hetk teiselt rahvakogunemiselt erihooldekodude osas. Rahva esindaja ja ettevõtja Veiko Haugas. Rahvas tema seljataga on vastamisi arendaja esindaja Viktor Trašanovi ja Antsla vallavanema Merike Prätziga. Foto: LIANA ALLAS

VOLIKOGU ❯ Esmaspäeval, 26. juunil toimus Antsla vallavolikogu istung, toimumise kohaks oli seekord Antsla gümnaasiumi aula. Istungit oli jälgima tulnud omajagu inimesi. Vallavolikogu aseesimees Kaia Pruuli tegi ettepaneku teha muudatusi päevakorrapunktide järjestuses, sest neljas punkt käsitles hoonestusõiguse seadmist erihooldekodude rajamiseks, aga viienda punktina pidid tulema päevakorda nendesamade erihooldekeskuste rajamisega mittenõustumine ja otsuse nr 46 kehtetuks tunnistamine. Ettepanekut vallavolikogu ei kinnitanud.

Neljanda punktina tuligi arutusele ASi Lõuna-Eesti Hooldekeskus taotlus hoonestusõiguse seadmiseks Karjasoo-Puhkeala kinnistu koosseisus olevatele Posti tn 10 ja Posti tn 12 katastriüksustele kahe 30kohalise erihooldemaja ehitamiseks. Hoonestusõigus sooviti seada 50 aastaks, ühele krundile on plaanis ehitada hoone, mille suurim lubatud ehitisalune pind on 900 m². Ehitamist on kavas alustada 2017. aasta teises pooles ja ehitised valmiksid 2018. aasta jooksul.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD