Menu

Võrumaale Väimelasse suurkanalat ega uusi töökohti ei tule

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Pixabay

Väimelasse plaaniti ehitada hiigelkanala, mis täidab kogu ümbruse elanike sõnul haisuga. Kanala vastu on andnud allkirja 627 inimest. Peale selle on vastu naabruses asuv AS Rauameister ja Võrumaa kutsehariduskeskus oma ligikaudu 400 õpilasega.

Seega on kanala rajamise vastu kokku tuhatkond inimest.

Täna arutas Võru Vallavalitsus Väimelasse planeeritud linnufarmiga seonduvat.

Avalikkuse suurest vastuseisust tulenevalt tegi Võru Vallavalitsus arendajale ettepaneku kaaluda planeeritava linnufarmi rajamiseks alternatiivse asukoha leidmist.

8. märtsil 2017 algatati Võru Vallavolikogu otsusega nr 210 Lõuna-Eesti Talumuna OÜ taotluse alusel detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine Väimela alevikus asuvatel Pärna tee 7 ja Pärna tee 9 kinnistutel. Detailplaneeringu algatamisega seonduv on tekitanud kohalike elanike ja ettevõtete seas olulist vastuseisu. Võru Vallavalitsus on seisukohal, et praegune planeeritav linnufarmi asukoht ei ole vallaelanike huvidega kooskõlas

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD