Menu

Võru Linnavalitsuse istung 8. juulil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Fotod: AIGAR NAGEL

Ürituste kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 17. juulil 2020 kella 9–16 linna keskväljakul.

Keskoja osaühingule  anti nõusolek avaliku ürituse "Juulikuu laat" korraldamiseks Võru linnas 31. juulil 2020 kella 9–16 linna keskväljakul.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba:

- Ühiselamu hoone lammutamiseks asukohaga L. Koidula tn 5.
- Õppehoone lammutamiseks asukohaga Seminari tn 1a.
- Mineraalvee tehase hoone  püstitamiseks asukohaga Luha tn 55.

Riigihanke kehtetuks tunnistamine ja uue riigihanke algatamine

Tunnistati kehtetuks riigihanke "Võru linnas üleujutusohu riskide maandamise uuring" hankemenetlus ning korraldatakse uus riigihange "Üleujutusohu riskide uuring".

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihankel "Tehislumetootmise taristu projekteerimine ja ehitamine" tunnistati edukaks Semuehitus OÜ pakkumus maksumusega 161 364 eurot (summa käibemaksuta).

LOE VEEL

LOE VEEL