Menu

Võru Linnavalitsuse istung 30. märtsil 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Sundvalduse seadmine

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks L. Koidula tn 4 katastriüksusele, määrati sundvalduse ala ja sundvalduse tingimused.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Tulika tänav T1, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Aadresside määramine

Määrati aadressid neljale reformimata maaüksusele.

Detailplaneeringu koostamise algatamine

Algatati Jüri tn 78 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on u 0,10 ha. Planeeringu põhieesmärgiks on kavandada kinnistule umbes 180 m2 ehitusaluse pinnaga ühekorruseline kauplusehoone. Planeeringu ülesandeks on kinnistu sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguste määramine kaubandus- ja teenindushoonele ning krundipiiride täpsustamine. Planeeringuga lahendatakse heakorrastuse, haljastuse ning liiklusskeemi (juurdepääsude ja parkimise) küsimused.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Loomekoja ehitamine“.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse tee-ehitusluba parkla rajamiseks asukohaga Koreli park P1.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba üksikelamu laiendamisele asukohaga Järve tn 8.

Enampakkumise tulemuse kinnitamine

Võru linna poolt ehitatava esmatasandi tervisekeskuse apteegi ruumidele üürniku leidmiseks korraldatud avaliku kirjaliku  enampakkumise võitjaks kinnitati Võro Aptiik OÜ pakkumus maksumusega 16 €/m2 kuus.

LOE VEEL

LOE VEEL