Menu

Võru Linnavalitsuse istung 6. aprillil 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsus FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ning pargi, kõnnitee ja tänavate sulgemine

Anti nõusolek Võru Lasteaiale Punamütsike avaliku ürituse "Mudilaste laulu- ja tantsupidu" rongkäigu korraldamiseks 1. juunil 2022 kella 15–16. Rongkäik hakkab liikuma kell 15.30, pidu algab Kandle aias kell 16. Laste kogunemiseks ja rongkäigu rivistamiseks suletakse kell 15 Vabaduse tänava lõik (Lembitu tn ja Jüri tn vahel), sellega piirnev kõnnitee ja Kesklinna park. Rongkäik suundub mööda Jüri ja Liiva tänavat peopaika.

Detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati "L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneering".

Planeeritava ala suurusega u 0,3 ha asub Võru kesklinnas L. Koidula tänava ja Seminari tänava nurgal jäädes Võru vanalinna muinsuskaitsealale. Põhieesmärgiks on uue korterelamu ja korterelamu-ärihoone ehitamiseks ehitusõiguste määramine.

L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu jagatakse kolmeks eraldi krundiks. Krundile nr 1 on planeeritud kahe eraldi mahuna hoonestusalad äri- ja eluhoonele ning väiksema mahuga kõrvalhoonele.  Krundile nr 2 on planeeritud hoonestusala korterelamule ning parkimisala. Kruntidele nr 1 ja 2 on antud ka maa-alune hoonestusala. Krunt nr 3 on moodustatud avalikuks teemaaks juurdepääsu tagamiseks krundile nr 2 ja Seminari tn 1. Planeeringualas on ka Seminari tn 1 läänepoolne osa,  mis liidetakse kruntidele nr 1, 2 ja 3.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba:

laohoone püstitamiseks asukohaga Kivimurru tn 1;

laohoone ümberehitamiseks asukohaga Luha tn 54.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastatakse kasutusluba tervishoiuhoone püstitamisele asukohaga Tartu tn 9 ning maaküttetorustiku ehitamisele asukohaga Koreli park P1.

LOE VEEL