Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 11. mail 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsuse istung 11. mail 2022 FOTO: Aigar Nagel

Müügikoha hooajaliseks laienduseks kooskõlastuse andmine

Külagurmee OÜ-le anti nõusolek müügikoha hooajalise laienduse (varjualused, kohvikulauad ja -toolid) paigaldamiseks Seminari tänav 5 hoone ette ajavahemikul 15. mai kuni 15. september 2022.

Katastriüksuse jagamine

Nõustuti Ringtee 3 katastriüksuse (pindala 56359 m², sihtotstarve 75% maatulundusmaa, 25% ärimaa) jagamisega kaheks, määrati katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Ringtee 3, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;

Ringtee 3a, sihtotstarve 100% ärimaa.

Linna nimel asutajaõigusi teostava isiku nimetamine

Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskuses Võru linna nimel asutajaõigusi teostavaks isikuks määrati Sixten Sild.

LOE VEEL

LOE VEEL