Menu

Võru Linnavalitsuse istung 28. septembril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsus FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ning maa-alade sulgemine

Mittetulundusühingule Võrumaa Talupidajate Liit anti nõusolek avaliku ürituse "Uma Mekk XIII Suurlaat ja Maheturg 2022" korraldamiseks 8. oktoobril 2022 kella 10–15.

Keskväljak, Jüri tänav lõigus L. Koidula kuni Tartu tn, Seminari tänav ning Katariina kiriku esine parkla suletakse kella 6–17.

Toetuste andmine

Võru linna eelarvest eraldatakse sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter 2022. aasta tegevuste finantseerimiseks 11 562 eurot.

Võru linna eelarvest eraldatakse sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus Võru maakonna programmi  "PATEE - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2020-2023" raames ellu viidavate noorte ettevõtluse tugitegevuste käivitamise finantseerimiseks 6000 eurot.

Aadressi määramine

Raudtee tn 16 maaüksuse aadressiks määrati Kevade tn 9.

LOE VEEL