Menu

Võru vallavolikogu istung 19. oktoobril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja
Fotol: Võru vallavolikogu oktoobrikuu istung vallamajas. Foto autor: Birgit Pettai
Täna, 19. oktoobril pidas Võru vallavolikogu vallamajas järjekordset istungit.
 
Järgnevalt tehtud otsustest:
 
Otsustati muuta Võru Vallavolikogu 21.04.2021 otsust nr 262 „Osalemine „Võru esmatasandi Tervisekeskus““ projektis.
 
Otsustati vastu võtta Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 ning muuta Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määrust nr 48 „Võru valla arengukava aastateks 2020–2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2022–2026 vastuvõtmine".
 
Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Võru vallale kuuluv hoonestatud Lasva külas asuv Torni tee 9 maaüksus üldpindalaga 2102 ruutmeetrit. Enampakkumise alghinnaks on 40 000 eurot.
 
Otsustati anda osaühingule Trapets JH luba Puutli külas asuva Kuldnoka kinnistu omandamiseks
 
Otsustati kooskõlastada aktsiaseltsi Võru Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 2023–2027 investeeringute teostamise plaan.

LOE VEEL