Menu

Võru Linnavolikogu istung 9. novembril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru linna 2022. aasta lisaeelarve

Võeti vastu Võru linna 2022. aasta lisaeelarve.

Lisaeelarve koostamise põhjuseks on soov aidata sõpruslinna Kaniv (Ukraina). Võru linnavalitsus sai Kanivi linnalt abipalve, milles palutakse toetada neid võimsa generaatoriga linna veevärgi tööshoidmiseks elektrikatkestuste korral. Võru Linnavalitsus on vaadanud üle kulueelarve ja leidnud vabad vahendid 22 000 eurot toetuse eraldamiseks. Generaatori maksumus on hinnanguliselt 45 000  eurot. Võru Linnavalitsuse toetus kantakse üle Võru Kreutzwaldi Kooli Fondile, kuhu lisaks kogutakse toetus ettevõtjatelt ja teistelt annetajatelt.

Elamumaade enampakkumise tulemuste kinnitamine

Kinnitati Taara ja Kalmuse elamumaade hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud kaheetapilise enampakkumise tulemused. Pakkumised tehti kolmele kinnistule (Taara tn 2, Taara tn 10  ja Kalmuse tn 8b). Kõik pakkujad pakkusid alghinda 15 €/m².

Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni moodustamine

Volikogu otsustas alustada Võru linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate volitatud esindajatega õpetajate töötasu alammäära osas läbirääkimisi 2023. eelarveaastaks. Moodustati komisjon, kuhu kuuluvad: esimees Merit Kund, aseesimees Ain Pent, liikmed Anti Allas, Sixten Sild, Anita Kikas, Kerstin Tammjärv, Esko Hillep, Juri Gotmans, Kertu Luisk.

LOE VEEL

LOE VEEL