Menu

Võru linnavalitsuse istung 21. detsembril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Roosi tn 38 maakasutuse sihtotstarbe muutmine

Roosi tn 38 maakasutuse sihtotstarbeks määrati 100% elamumaa.

Riigihanke "Korterelamu rekonstrueerimise projekteerimine" tulemuse kinnitamine

Riigihankel "Korterelamu rekonstrueerimise projekteerimine" tunnistati võitjaks ROK-Projekt OÜ pakkumus maksumusega 79 000,00 eurot (summa ilma ettenägemata tööde reservita ja käibemaksuta).

Pikk tn 17b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati "Pikk tn 17b kinnistu detailplaneering" vastavalt lisale (lisa asub linnamajanduse osakonnas), Paabor Projekt OÜ töö nr DP-9-2022.

Pikk tn 17, 17c, 17d, 17e kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati "Pikk tn 17, 17c, 17d, 17e kinnistute detailplaneering" vastavalt lisale (lisa asub linnamajanduse osakonnas), Kobras OÜ töö nr 2021-117.

Enampakkumise korraldamine ettevõtlusmaade võõrandamiseks

Otsustati korraldada kaheetapiline kirjalik enampakkumine järgmistele kinnistutele:

- Põllu tn 20 (pindala 7809 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa);

- Põllu tn 21 (pindala 6671 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa);

- Põllu tn 22 (pindala 9677 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa).

Kinnitati hoonestusõiguse seadmise ning enampakkumise reeglid ja tingimused ning määrati osalustasu ja  tagatisraha suurus. Enampakkumise I vooru tähtaeg 1. veebruar 2023.

Kaevu tn 1 kinnistule elamu-kõrvalhoone laiendamiseks projekteerimistingimuste andmine
Nõustuti Kaevu tn 1 kinnistule elamu-kõrvalhoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastati kasutusluba:

- veetorustikule asukohtadega Jüri tn 20b, Karja tn 9a, L. Koidula tn 2, L. Koidula tn 6, L. Koidula tn 18, L. Koidula tn 2a, L. Koidula tn 3c, Oja tn 2, Oja tn 3, Roosi tn 16, Tartu tn 15, Tartu tn 17, Tartu tn 19, Tartu tn 28, Tartu tn 28a Uus tn 1a, Vabaduse tn 2,  Vabaduse tn 5, Vabaduse tn 12, Vabaduse tn 2a,  Vabaduse tn 5a, Vilja tn 6a, 64 Võru-Põlva tee, Karja tänav T1, Lembitu tänav T1, Lydia Koidula tänav T1, Lydia Koidula tänav T2, Oja tänav T1, Roosi tänav T1,  Roosi tänav T2, Tallinna maantee T1, Tartu tänav T1, Tartu tänav T3, Uus tänav T1, Uus tänav T3, Vabaduse tänav T1;
 
- kanalisatsioonitorustikule asukohtadega Jõe tn 1, Jüri tn 19a, Jüri tn 20b, Jüri tn 40a, Kaare tn 27, Kooli tn 1, Lembitu tn 5, Lembitu tn 2b, Liiva tn 2a,  Liiva tn 12c, Mäe tn 13, Oja tn 1, Oja tn 2, Oja tn 3, Petseri tn 8, Ringtee 10, Tallinna mnt 12, Tartu tn 11, Tartu tn 15, Tartu tn 17, Tartu tn 19, Tartu tn 21, Tartu tn 26, Tartu tn 28, Tartu tn 30, Vabaduse tn 5a, Vilja tn 8, Vilja tn 6a, 64 Võru-Põlva tee, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi park, Heina põik T1, Jõe tänav T1, Kaare tänav T1, Kalevipoja tänav T1, Karja tänav T3, Katariina allee T2, Lembitu tänav T1, Liiva tänav T3, Lydia Koidula tänav T1,  Lydia Koidula tänav T3, Mäe tänav T1, Oja tänav T1, Petseri tänav T2, Roosi tänav T1,  Roosi tänav T2, Tallinna maantee T1, Tartu tänav T1, Tartu tänav T3, Uus tänav T1, Vabaduse tänav T1, Väike tänav T1;
 
- sademeveekanalisatsioonile asukohtadega Jõe tn 5, Kaare tn 5, Kaare tn 2a, Kaare tn 5a, L. Koidula tn 13, Liiva tn 2a, Mäe tn 13, Tallinna mnt 4, Tallinna mnt 6, Tallinna mnt 8, Tallinna mnt 12, Telliskivi tn 5, Vabaduse tn 1, Heina põik T1, Heina tänav T1, Jüri tänav, Kaare tänav T1, Kalevipoja tänav T1, Karja põik T1, Karja põik T2, Karja tänav T1, Karja tänav T2, Karja tänav T3, Katariina allee T2, Lembitu tänav T1, Lydia Koidula tänav T1, Lydia Koidula tänav T2, Lydia Koidula tänav T3, Petseri tänav T2, Roosi tänav T1, Tallinna maantee T1, Tamula rand, Tamula supelrand, Tartu tänav T1, Telliskivi tänav T1, Uus tänav T3, Vabaduse tänav T1.
 
Kasutusloa väljastamine
 
Väljastati kasutusluba ümberehitatud teele asukohtadega Turba  tänav T3, Põllu tn 16a, Põllu tänav T1, Luha tänav T2, Roopa tänav T1, Roopa tänav.