Menu

Võru Linnavalitsuse istung 1. veebruaril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Puuetega inimeste organisatsioonidele tegevustoetuse andmine

Kinnitati Võru linna 2023. aasta eelarvest eraldatavad toetused puuetega inimeste organisatsioonidele, kokku summas 24 854 eurot.

Sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmine

Kinnitati Võru linna 2023. aasta eelarvest antavad sotsiaaltööalased tegevustoetused ühingutele ja organisatsioonidele. Kokku eraldatakse 89 178 eurot.

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek avaliku ürituse "Võru Vastlalaat " korraldamiseks 18. veebruaril 2023 kella 10–15 linna keskväljakul (Seminari väljak).

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba abihoone laiendamiseks asukohaga Aida tn 7.

Võru linna 2022. aasta eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste toetuste andmine

Kinnitati Võru linna eelarvest antavad kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused 2023. aastaks. MTÜ-de tegevustoetusteks antakse kokku 115 035 eurot, ürituste toetusteks 62 850 eurot ning noorsootöö ja huvitegevuse toetusteks 159 990 eurot

Toetuse andmine

Võru linna eelarvest eraldatakse Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus 2023. aastaks arenduskeskuse tegevuse toetuseks 45 678 eurot ja Interregi projekt RenoWave omaosaluse katmiseks 4926 eurot 36 senti.

LOE VEEL