Menu

.      

Võru Linnavolikogu istung 8. veebruaril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Projektis osalemine

Linnavalitsusele anti luba osaleda Kultuuriministeeriumi poolt väljakuulutatud taotlusvoorus  „Regionaalsete tervisespordikeskuste edasiarendamise toetamine” projektiga "Kubija tervise- ja rekreatsioonikeskuse edasiarendamine". Projekti kestvus on kuni 48 kuud (2023–2026).

Projekti abikõlblikud kulud kokku on kuni 286 000 eurot. Võru linna abikõlblik omaosalus projektis on kuni 143 000 eurot.

Projektiga soovitakse kaasajastada Kubija tervise- ja rekreatsioonikeskust. Projektiga soovitakse täiendada olemasolevat taristut, parandada selle kvaliteeti ning mitmekesistada vabas õhus liikumisharrastusega tegelemise võimalusi Võru maakonnas.

Linnavara võõrandamine otsustuskorras ja vara omandamine

Otsustati võõrandada L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnisasja omanikule tasuta Võru linnale kuuluvast Seminari tn 1 kinnisasjast umbes 184 m² suurune osa kinnisasjaga liitmiseks tingimustel, et kinnistu omanik võõrandab Võru linnale tasuta L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnisasjast umbes 329 m² suuruse osa.

Võõrandatava ja omandatava maa täpsed suurused selguvad katastriüksuste mõõdistamisel, millega moodustatakse praegustest kahest maaüksusest neli maaüksust.
Piiride muutmise tulemusena luuakse ohutum liikluskoridor gümnaasiumi territooriumile liikumiseks. Ühtlasi võimaldab liikluskorralduse muudatus kohandada koolihoovi kasutuskorraldust jalakäijatele ohutumaks. Lisaks liiklusohutuse parandamisele piirkonnas on võimalik muuta Seminari väljak piiride muutmise läbi jalakäijate tsooniks.

Loa andmine linnavara võõrandamiseks

Anti luba võõrandada Võru linnas asuv Kivi tn 20a kinnistu alghinnaga 36 000 eurot. Linnavalitsus korraldab linnavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise.

Võru Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine

Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna struktuuri lisati tähtajaline (kuni 2023. aasta lõpuni ) täiendav sotsiaaltöötaja ametikoht, et tulla toime seadustest tulenevate uute ülesannetega. Struktuuris täpsustati ka tugiisikute alluvussuhteid.

Jaoskonnakomisjonide moodustamine

Moodustati Riigikogu valimisteks neli jaoskonnakomisjoni ja nimetada nende liikmed.

Valimisjaoskond nr 1 – esimees Kaare Lill, liikmed Margus Külm, Maarja Põder, Õnne Kronberg, Viorika Morel, Kati Taaber (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Ruti Loid (Eesti Keskerakond); asendusliikmed Inga Kirss, Anu Koop.

Valimisjaoskond nr 2 – esimees Sirje Peris, liikmed Kaie Kilgast, Maiu Vellak, Kati Pintmann,  Kris Kelp, Tarmo Kasak (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Signe Rõõmus (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Lembit Hõbelaid (Eesti Keskerakond), Ülle Heistonen (Eesti Reformierakond); asendusliikmed Marika Vaher, Aire Kokk.
Valimisjaoskond nr 3 – esimees Aivar Halapuu, liikmed Ene Moppel, Janyka Vellak, Maia Anderson, Kaire Kalk, Voldemar Tilgor (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Maia Tapupere (Eesti Keskerakond); asendusliikmed Taavi Karu, Kaire Jakobson.

Valimisjaoskond nr 4 – esimees Kristi Jurask, liikmed Kaie Tammik, Heli Pugast, Piret Ziugov, Merilyn Veskimäe (Eesti Reformierakond), Aadu Birnbaum (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Alla Traagel (Eesti Keskerakond); asendusliikmed Karin Höövel, Inge Viimsalu.

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Tartu Maakohtu Võru linna rahvakohtunikukandidaatideks valiti salajasel hääletusel Sigrid Plakso, Marget Kunts, Terje Aleksašin, Riita Serikova, Tarmo Piirmann.

Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine

Tarmo Piirmann palus ennast taandada Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme kohalt. Revisjonikomisjoni uueks liikmeks valiti Aadu Birnbaum.

Noorte komisjoni muutmine

Linnavolikogu noorte komisjon kinnitati uues koosseisus: Arif Šingarov, Hanna-Maria Org, Indrek Uibokand, Kadri Kauts, Kasper Keps, Kerttu Mölder, Priit Tigane, Verner Teder. Esimees on Emil Aništšenko.