Menu

.      

Võru vallavolikogu istung 15. veebruaril 2023

 • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru vallavolikogu veebruarikuu istung vallamajas. Foto: Birgit Pettai

Kolmapäeval, 15. veebruaril toimus Võru vallavolikogu veebruarikuu istung.

Alustuseks tutvustas DD StartLab konsultant Joanna Kurvits volikogule Võru valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2023–2030.

Järgnevalt tehtud otsustest:

 • Otsustati võõrandada Võru vallale kuuluv Puiga külas Järve tänav 1 asuva kortermaja keldriruum üldpindalaga 180,1 ruutmeetrit ja hinnaga 900 eurot Järve tänav 1 korteriühistule.

 • Otsustati soetada aktsiaseltsi Võru Vesi aktsiaid projekti „Pargi ja Lapi tee vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine" omafinantseeringu raames.

 • Otsustati esitada Võru valla nimel Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi projekttaotlus „Development  of  ice  hockey  opportunities in  South-East Estonia", et rahastada kuni 340 000 euro ulatuses Vastseliina multifunktsionaalsele spordiväljakule jääseadmete ja päikesepaneelide paigaldamist.

 • Kinnitati Võru vallavolikogu komisjonide 2023. aasta tööplaanid.

 • Kinnitati Võru valla 2023. aasta aunimetuste saajad.

 • Valiti rahvakohtunike kandidaadid.

 • Võru vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Jaano Uibo andis istungil ülevaate 2022. aasta valla eelarve täitmisest.

 • Otsustati muuta Võru vallavolikogu liikmete tasu ja hüvituse maksmise korda.

 • Otsustati kehtestada uus Võru vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.

 • Otsustati määrata Võru vallavanema töötasu suuruseks 3219 eurot kalendrikuus.

 • Toimus Võru valla 2023. aasta eelarve teine lugemine.

 •  Volikogu võttis vastu Võru valla 2023. aasta eelarve.

LOE VEEL