Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 22. märtsil 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Klassikomplektide arvu määramine

Määrati 2023/2024. õppeaastal Võru linna munitsipaalkoolide 1. klasside klassikomplektide arvud. Võru Kreutzwaldi Koolis avatakse kolm klassi ja üks eriklass tõhustatud toe õpilastele ning Võru Kesklinna Koolis üks klass.    

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Loomekoja sisustuse ost".

Enampakkumise korraldamine eestkostetava vara võõrandamiseks

Tunnistati nurjunuks Võru linn, Jüri tn 67-2 korteriomandi 2/5 kaasomandi võõrandamise kirjalik enampakkumine osalejate puudumise tõttu. Korraldatakse uus kirjalik enampakkumine alghinnaga 7000 eurot. Tagatisraha suuruseks määrati 1500 eurot.

Elamumaade enampakkumise korraldamine

Korraldatakse kaheetapiline avalik suuline enampakkumine järgmistele kinnistutele:

Taara tn 4 (pindala 1510 m², sihtotstarve 100% elamumaa);

Taara tn 6 (pindala 1499 m², sihtotstarve 100% elamumaa);

Taara tn 8 (pindala 1246 m², sihtotstarve 100% elamumaa);

Kalmuse tn 8c (pindala 1308 m², sihtotstarve 100% elamumaa).

LOE VEEL