Menu

Võru Linnavalitsuse istung 29. märtsil 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Rannabangalo 29.03.2023  FOTO: Aigar Nagel

Toetuse andmine

Võru linna eelarvest eraldatakse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter 2023. aasta tegevuste finantseerimiseks 11 563 eurot.

Kasutuskonkursi korraldamine

Korraldatakse konkurss "Tamula ranna-ala kasutuskonkurss".

Tamula ranna-alal paiknev bangalo ja seda teenindav ala on amortiseerunud ning vajab uuendamist. Kasutuskonkursi eesmärk on leida 10 aastaks Tamula ranna-alale toitlustusteenust pakkuv ettevõte, kellel on kasutusse antud ala osas välja pakutud uus kontseptsioon, millega Võru Linnavalitsus nõustub.  

Linnavara võõrandamine enampakkumise korras

Korraldatakse enampakkumine sõiduauto S 3D võõrandamiseks alghinnaga 2000 eurot.

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Tartu tn 53 kinnistule abihoone püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata, kinnitati projekteerimistingimused.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba tootmishoone laiendamisele asukohaga Pikk tn 17.

LOE VEEL