Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 14. septembril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Roopa tänav, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Kinnisasjade piiride muutmine

Nõustuti Räpina mnt 3 ja Tiigi tn 2a kinnisasjade piiride muutmisega ning määrati aadressid ja sihtotstarbed.

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Põllu tn 4 kinnistule tootmis/teenindus- ja laohoone püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata. Anti projekteerimistingimused hoone püstitamiseks ja kinnistu hoonestusala nihutamiseks.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba moodulhoone-tööstuskaupade lao ümberehitamisele asukohaga Luha tn 54.

LOE VEEL

LOE VEEL