Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 11. oktoobril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati "Võru linnas Luha tn 12 ja Jüri tn 82 kinnistute detailplaneering".

Planeeringuga määratakse alale ehitusõigus Lidl kaubandus- ja teenindushoone ning parkla rajamiseks, tehnovõrkudega ühendamiseks, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamiseks.

Enampakkumise tulemuse kinnitamine ja uue korraldamine

Korteriomandi Lille tn 13-62 avalik enampakkumine tunnistati nurjunuks enampakkumisel osalejate puudumise tõttu. Otsustati korraldada uus enampakkumine alghinnaga 45 000 eurot.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba kinnise soojussüsteemi puuraukude rajamiseks asukohaga Männiku tn 17 ning soojuspuuraukude rajamiseks asukohaga Tartu tn 53.

Reservfondi kasutamine

Reservfondist suunati 17 000 eurot linnamajanduse osakonna teehoolduse eelarvesse Luha ja Jüri tn ringristmiku ning Räpina mnt ja Vilja tn ringristmiku graniitkivide paigaldamiseks ning 6000 eurot linnamajanduse osakonna teehoolduse eelarvesse Tööstuse tn taastamiseks.

LOE VEEL

LOE VEEL