Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 17. jaanuaril 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Põllu tn 17a, Turba tänav T3 ja Luha tänav T2 kinnistutele.

Maamaksust vabastamine 2024. aastal

2024. aastal vabastati maamaksust kolm represseeritut ja represseerituga võrdsustatud isikut okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa osas.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba kaubandushoone, prügimaja, piirdeaia püstitamiseks asukohtadega Jüri tn 82, Luha tn 12; pülooni püstitamiseks asukohaga Jüri tänav; sademeveetoru ja kanalisatsioonitoru püstitamiseks asukohaga Luha tänav T1.

Riigihanke hankemenetluse kehtetuks tunnistamine

Tunnistati kehtetuks riigihanke "Auditeerimine 2023-2025" hankemenetlus.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Grupile audiitori leidmine". Hanke läbiviimiseks kohaldatakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust.

Riigihanke hankemenetluse kehtetuks tunnistamine

Riigihanke "Lasteaed Punamütsike projekteerimine" hankemenetlus tunnistati kehtetuks.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihanke "Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaiga haldamine 2024-2027" võitjaks tunnistati Varjupaikade MTÜ pakkumus, varjupaiga haldamise üldkulu maksumusega 4950 eurot kuus (summa käibemaksuta).

Ühishankes osalesid Antsla, Rõuge ja Võru vald ning Võru linn. Varjupaiga haldamise üldkulu jaotatakse vastavalt omavalitsuste elanike arvule

Lihthanke tulemuse kinnitamine

Lihthanke "Võru vanalinna hoonete rekonstrueerimise projekteerimistööde korraldamine" võitjaks kinnitati ROK-Projekt OÜ pakkumus maksumusega 32 000 eurot (summa käibemaksuta).

LOE VEEL

LOE VEEL