Menu

Võru LV istung

FOTO: ANDREI JAVNAŠAN Võrumaa Teataja

Koolieelse lasteasutuse õppekulust vabastamine
Kinnitati laste nimekirjad, kelle vanemad vabastatakse 2016/2017. õppeaastal koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest. Kokku on nimekirjas 127 last.

Õpilaste arvu suurendamine klassis
Anti luba Võru Kreutzwaldi Koolil suurendada 2016/2017. õppeaastal õpilaste arvu 3A, 4B ja 8B klassis kuni 25 õpilaseni ning 3C klassis 26 õpilaseni.

Anti luba Võru Kesklinna Koolil suurendada 2016/2017. õppeaastal õpilaste arvu 4C,  9A ja 9B klassis kuni 25 õpilaseni.

Nõusoleku andmine hooajalise müügikoha paigaldamiseks
Aija Kalamehele anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks:
ajavahemikul 1. september – 31. detsember 2016 Jüri 74//76 parklasse linnale kuuluvale alale;
ajavahemikul 1. september – 31. detsember 2016 Mäe 13 kinnistule linnale kuuluvale alale.

Osaühingule Müller Kaubandus anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks (lihatoodete, puu- ja juurvilja ning maiustuste müük kaubikust ja laualt):
ajavahemikul 1. september–31. detsember 2016, (v.a.  3.–4. september,  17.–18. september, 1.–2. oktoober, 12.–13. november, 15.–16. oktoober, 29.–30. oktoober, 12.–13. november ning 26.–27. november ) Uus tänav T1 linnale kuuluvale alale;
ajavahemikul 1. september – 31. detsember 2016 Jüri tn parklasse linnale kuuluvale alale.

Ürituse kooskõlastamine ja tänava sulgemine
Mittetulundusühingule ühing Võru Naisteklubi anti nõusolek 1. septembril toimuva Koolialguse pannkoogipeo ajal viia läbi sõiduauto pidurdusteekonna demoesitlus. Tänav suletakse tegevusalade rajamiseks kella 13.20–14.10.

Alaeelarvete muutmine
Arvestades hallatavate asutuste juhtide ning linnavalitsuse osakondade juhatajate poolt tehtud ettepanekuid eelarve ümberpaigutuste osas, muudeti Võru linna 2016. aasta eelarve kulude alaeelarveid.

LOE VEEL