Menu

Terviseamet alustab iluteenuste terviseohutuse kontrollimisega

  • Kirjutas BNS

Pixabay

Terviseamet alustab alates teisipäevast järelevalvet ilu- ja isikuteenuste osutamisele, mille fookuses on laserprotseduurid.

Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkami sõnul teostatakse üha enam protseduure, mille eesmärk on inimese välimuse esteetiline muutmine, sealhulgas vananemismärkide vähendamine. „Soovitud tulemust aitavad saavutada mitmesugused tehnoloogilised uuendused, mis põhinevad enamasti meditsiini valdkonnas rakendatavatel lahendustel. Seetõttu on üha keerulisem eristada iluteenuseid tervishoiuteenustest,“ ütles Juhkam.

Teenuse terviseohutuse hindamiseks ning ilu- või tervishoiuteenuseks liigitamisel hinnatakse protseduuri sisu, tüsistuse tekke ohtu ning kasutatava seadme funktsiooni. Lisaks hinnatakse protseduuri teostava isiku kvalifikatsiooni, ravimite kasutamist protseduuri läbiviimisel ja kasutatava seadme nõuetele vastavust. „Näiteks seadmetest üks kasutatavaim, kuid samas tõsist tüsistuste ohtu kliendile põhjustav on laserseade, mille kasutamisel tätoveeringute eemaldamisel esines 2017. aastal avaldatud uuringu põhjal tüsistusi 24 protsendil patsientidest.  Laserprotseduuride riskitasemeks on  määratud tase C, millega on võimalik tekitada invaliidsus või püsiv kahjustus,“ ütles Juhkam.

Mittekirurgilisi esteetilisi protseduure, nagu tätoveeringute lasereemaldamine, võivad teostada üksnes tervishoiutöötajad, kes on registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris. Teenust osutav ettevõte peab omama ameti poolt väljastatud tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba eriarstiabi osutamiseks.

Terviseamet teostab riiklikku järelevalvet ilu- ja isikuteenuste osutamisele kehtestatud tervisekaitsenõuete täitmise ning tarbijale osutatava teenuse terviseohutuse üle.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD