Menu

PRIA maksab 105 noortalunikule 4,2 miljonit eurot toetust

  • Kirjutas BNS

Pixabay

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) määras 105 põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale kokku ligi 4,2 miljonit eurot noortaluniku toetust, seejuures said 101 noortalunikku toetust maksimaalses ulatuses ehk 40 000 eurot.

Augustis toimunud taotlusvoor oli käimasoleval rahastusperioodil neljas ja toetuste jaoks oli eelarves 5 miljonit eurot. Kokku laekus 149 noortaluniku toetus-soove 5,9 miljoni euro ulatuses. Kuivõrd soovitud toetuste summa ületas eelarvet, määras PRIA toetused nõuetekohastele taotlustele antud hindepunktide abil saadud paremusjärjestuse põhjal, teatas amet. 

Populaarsemateks tegevusvaldkondadeks, millele toetus määrati, on teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, milleks määrati toetust 27 ettevõtjale. Veislaste ja pühvlikasvatuse jaoks määrati toetust 15 ettevõtjale ning köögivilja-, puuvilja- ja marjakasvatuseks 23 ettevõtjale. 

12 noortalunikku said toetust mesindusega tegelemiseks ning 13 ettevõtjat said toetust  lamba- ja kitsekasvatuseks. Vähem oli aga neid, kes said toetust linnukasvatuseks, piimakarja pidamiseks, segapõllumajandusega tegelemiseks või taimede paljundamiseks. 

Maakonniti on enim ehk 13 toetuse saajaid Raplamaalt, kus on noorte seas populaarseimaks tegevusvaldkonnaks teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus ning veislastekasvatus. Järgnevad Viljandimaa 12 toetuse saajaga ning Põlvamaa, Tartumaa ja Võrumaa igas maakonnas 10 toetust saanud noore maaettevõtjaga. 

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juhi Kristel Võsu sõnul on kolmes varasemas taotlusvoorus amet noortaluniku toetust määranud kokku ligi 14 miljonit eurot ja sellest välja maksnud üle 12 miljoni euro 350 noortalunikule. "Loodame, et noored maaettevõtjad saavad oma äriplaanid vastavalt nõuetele ellu viia ning kõik vajalikud investeeringud ära teha," märkis Võsu.

Toetuste rahuldamise otsuse tegemise järel maksab PRIA klientidele välja esimese osa ehk 75 protsenti määratud toetusest. Teise osa saavad noortalunikule kätte siis, kui on täitnud esimese osa saamisega seotud kohustused.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse eesmärgiks on aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses. Toetus aitab noortel tegevust alustada ning ühtlasi suureneb maal kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arv.

Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest. Kokku on noortaluniku toetuse maksmiseks planeeritud käesoleval programmperioodil 22,1 miljonit eurot.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD