Menu

Keskkonnaamet suurendas hundi küttimismahtu 82 loomani

  • Kirjutas BNS

Pixabay

Kuigi jahimehed on käimasoleval jahiajal lasknud vaid 28 hunti, suurendas keskkonnaamet  küttimismahtu esialgselt 61 hundilt 82-le ehk 21 looma võrra.

Jahimehed on novembriga alanud hundijahi hooajal küttinud kolmapäevase seisuga vaid 28 hunti, samas suurendas keskkonnaamet hundi küttimismahtu esialgu 61-lt 69-ni ja seejärel 82-ni.

Kolmapäevase seisuga oli Raplamaal kütitud kümme hunti, Pärnu- ja Järvamaal on mõlemas kuus hunti, Lääne- ja Ida-Virumaal  mõlemas kaks hunti ning Jõgeva- ja Tartumaal kummaski üks hunt.

Keskkonnaamet lubas hundijahi esimeses etapis küttida Eestis kokku 61 looma, mida on praeguseks suurendatud 82-ni. Mahtu korrigeeritakse jahiaja jooksul vastavalt seireandmetele ja kiskjakahjustustele. Mida rohkem saab amet jahimeestelt andmeid, seda paremini saab ka hundikarja suurust ja juurdekasvu hinnata ning sellest johtuvalt ka täiendavat küttimismahtu määrata.

Möödunud jahihooajal tohtis küttida Eestis 65 hunti. Reaalselt kütiti 66 hunti, neist 6 eriloaga väljaspool jahiaega, et vältida hundikahjustusi.

Hundijahti tohib Eestis pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist kuni 28. veebruarini.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD