Menu

Riik võib piiriehituse kiirendamiseks jätta keskkonnamõju hindamata

  • Kirjutas BNS

Politsei- ja Piirivalveamet

Valitsus arutab siseministeeriumi ettepanekut jätta idapiiri maismaaosa taristu ehitamiseks keskkonnamõju hindamata.

Valitsus arutab neljapäevasel istungil siseministeeriumi ettepanekut jätta Kagu-Eestis idapiril Eesti poolse maismaa osa taristu ehitamisel, sealhulgas juurdepääsuteede rajamisel, keskkonnamõju hindamata, edastas valitsuse pressiesindaja.

Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse väljaselgitamiseks tellis politsei- ja piirivalveamet keskkonnamõjude eelhinnangu, millest selgus, et ebasoodne mõju Natura 2000 alale on välistatud. 

Kagupiiri maismaaosa ehitamiseks on vaja veel raadata 141,2 hektarit metsamaad.

Keskkonnamõju hindamise läbiviimise kohutus tuleneb keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest. Keskkonnamõju on vaja hinnata, kui raadatakse üle 100 hektari metsamaad. Samas näeb seadus ette erandi juhuks, kui tegemist on riigi julgeoleku tagamisega.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD