Menu

Ööpäevaga suri koroonaviiruse tõttu neli inimest

  • Kirjutas BNS

Pixabay

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 4280 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 259 ehk 5,4 protsenti testide koguarvust ning suri neli inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 123 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 80 uut nakatunut. Pärnumaale lisandus 14, Tartumaale 10, ja Lääne-Virumaale kuus. Viljandimaale laekus neli ja Põlvamaale lisandus kolm uut positiivset testi tulemust. Valga- ja Saaremaale lisandus kaks ning Võru-, Järva-, Hiiu- ja Raplamaale lisandus üks positiivne tulemus. 11 positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 178,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,3 protsenti.

Harjumaa 123 uuest juhtumist 91 on Tallinnas. Neli põhja regionaalosakonna piirkonda saabunud juhtumi puhul on nakatumise põhjus varasem kontakt haigega. 120 nakatumise päritolu on täpsustamisel.

Neljapäevase täpsustatud info kohaselt on 87 juhtumi puhul nakatumise põhjus varasem kontakt haigega, viie juhtumi puhul on viirus välismaalt sisse toodud, 58 juhtumi puhul on nakatumise päritolu teadmata. Ülejäänud nakatumised on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna poolt on jälgimisel üle 11 200 inimese, kellest 1306 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 24 kollet. Kooli koldeid on kokku neli, lasteaia koldeid on üks kokku, töökoha koldeid on kokku seitse, ürituste koldeid on kokku kolm ja muu kontakti koldeid on kokku kuus. Lisanduvad veel Rapla Hooldekeskuse kolle, haiglakolle ja Tallinna Vangla kolle.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud positiivsetest tulemustest on 15 juhtumit seotud koolis nakatumisega ja 10 juhtumit seotud pereringis nakatumisega. Neljal juhul nakatuti sõpruskonnas, kolmel juhul nakatuti huvitegevuse käigus, kahel juhul nakatuti lasteaias ja kaks juhtumit toodi Venemaalt sisse. Üks juhtum anti põhja regionaalosakonnale üle, sest inimene elab Tallinnas. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel. Lääne-Virumaale lisandus üks nakatumine pereringis, üks juhtum anti põhja regionaalosakonnale üle ning ülejäänud nakatumiste asjaolud on täpsustamisel.

Kolmapäevase täpsustatud info kohaselt lisandus Ida-Virumaale 31 juhtumit, kus nakatuti töökohas. Kaheksal korral nakatuti huvitegevuse käigus ja kaheksal juhul pereringis. Seitsmel juhul nakatuti koolis, ühel juhul nakatuti lasteaias ning ühe juhtumi puhul olid kaks järgmist testi negatiivsed ning inimene tunnistati terveks.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 13 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid kolm: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel üks ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku viis: üks Narva-Jõesuus, üks Sillamäel, üks Narvas, üks Jõhvis ja üks Tapal. Viru Vangla koldes on 230 inimest, Narva jäähoki koldes on 55 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 3300 inimest, kellest haigestunud on 562.

Neljapäevase täpsustatud info kohaselt lisandus Tartumaale viis juhtumit, mille puhul nakatuti hobitegevuse käigus ja neli juhtumit, mille nakkusallikas on teadmata ning kolme juhtumi puhul oli tegemist nakatumisega perekonnasiseselt. Üks juhtum toodi sisse Venemaalt. Valgamaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse perekonnasiseselt ning teise nakkusallikas on teadmata. Viljandimaale lisandunud ühe juhtumi puhul toimus nakatumine hobitegevuse kaudu ning kahel juhul on nakkusallikas teadmata.

Tartumaale lisandus kolm haigestunut kes said nakkuse koolisiseselt, ühel juhul kandus nakkus edasi töökohal ning ülejäänud nakatumised Tartumaal on täpsustamisel. Viljandimaale lisandunud kaks haiget said nakkuse perekonnasiseselt ning kahe nakkusallikas on täpsustamisel. Valgamaale lisandunud kahe uue juhtumi nakkusallikas on täpsustamisel. Võrumaale lisandunud nakatunu sai nakkuse välismaalt ja Põlvamaale lisandunud ühe nakatunu puhul on nakkusallikas teadmata, teine sai viiruse koolisiseselt ning kolmanda juhtumi asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 1400 inimese, kellest 209 on haigestunud ja haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kolm aktiivset kollet, üks on 34 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on seitse inimest ning õppeasutuse koldes on kuus inimest.

Pärnumaale lisandunud 10 nakatunut said viiruse hoolekandeasutuses, kahel juhul nakatuti töökohal ning kahe juhtumi asjaolud on selgitamisel. Hiiumaale lisandunud nakatunu asjaolud on selgitamisel. Saaremaale lisandunud ühel juhul toodi viirus sisse Soomest, ühel juhul on nakkusallikas teadmata ning üks nakatunu on võõrtööline. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1000 inimest, kellest 126 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kolm kollet Hiiumaal, kus esimeses pereürituse koldes on 12 inimest ja teises ürituse koldes seitse ja perekoldes kuus. Pärnumaal on jälgimisel üks kooli kolle, kus on seitse haigestunut.

13. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 72 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on viis patsienti. Koju saadeti kuus inimest, üks inimene tunnistati valepositiivseks. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 15. Uusi surmajuhtumeid lisandus ööpäeva jooksul neli, kokku on Eestis surnud 80 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 605 COVID-19 haigusjuhtumit 589 inimesega.

13. novembri seisuga on tervenenud 4551 inimest. Neist 3340 inimese haigusjuhtum on lõpetatud, 1211 inimese puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud üle 390 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 7148.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 185 130 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 374 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 207.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD