Menu

Traditsiooniline jalgsirännak viis kuperjanovlased üle Võhandu jõe

  • Kirjutas BNS

Kuperjanovi jalaväepataljon sooritas reedel täies koosseisus pisut enam kui 16-kilomeetrise jalgsirännaku Võrumaal, mille juurde kuulus jooksusilla abil Võhandu jõe ületamine.

„Kuperjanovi jalaväepataljon on kergejalaväepataljon – kuigi meil on veoautod, siis me võitleme ikkagi jalgsi. Reedel harjutasime me jalgsirännakut ja vesitakistuste ületamist, hoidsime alal pataljoni traditsioone ning tänu päikeselisele talveilmale ja lumistele Võrumaa maastikuile oli pataljoni jalgsirännak lihtsalt mõnusaks vahelduseks tavapärasele väljaõpperutiinile,“ ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem major Indrek Sarap.

In corpore-rännakust võttis osa üle 750 Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenija ja tegevväelase. Talvine rännak Võrumaal on üks pataljoni traditsioonilisi üritusi, mida on korraldatud taasiseseisvunud Eestis hoolimata sellest, kas väljas on kõva külm või plusskraadid. Sel korral viis rännaku marsruut osalejad nii üle külmunud Tamula järve kui Võhandu jõe, mille ületamiseks kasutasid sõdurid spetsiaalset jooksusilda. Rännakul osalesid kõik pataljoni allüksused, staap ja juhtkond eesotsas pataljoni ülemaga.

2. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv Kuperjanovi jalaväepataljon on üks kaitseväe suurimaid väljaõppeüksuseid. Pataljonis saavad väljaõppe nii jalaväe-, miinipilduja- kui erinevatel lahingutoetuserialadel teenivad sõdurid.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD