Menu

Viiest riigist saabujad ei pea jääma eneseeraldusse

  • Kirjutas BNS

Küpros

Sel nädalal ei pea eneseeraldusse jääma Bulgaariast, Islandilt, Kreekast, Norrast ja Soomest saabujad.

Eestisse saabumisel rakendub kümnepäevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

8.–14. veebruaril rakendub liikumisvabaduse piirang Andorrast, Austriast, Belgiast, Hispaaniast, Hollandist, Horvaatiast, Iirimaalt, Itaaliast, Küproselt, Leedust, Liechtensteinist, Luksemburgist, Lätist, Maltalt, Monacost, Poolast, Portugalist, Prantsusmaalt, Rootsist, Rumeeniast, Saksamaalt, San Marinost, Slovakkiast, Sloveeniast, Šveitsist, Taanist, Tšehhist ja Ungarist tulijatele. Vatikani näitaja on küll 0, kuid sealt Itaalia kaudu Eestisse reisides kehtib samuti kümnepäevane liikumisvabaduse piirang.

Liikumisvabaduse piirang ei rakendu neile, kes saabuvad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Need riigid on Bulgaaria, Island, Kreeka, Norra ja Soome.

Vastavalt valitsuse korraldusele ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta inimestele, kes on järjest viimase 10 päeva jooksul viibinud Leedu, Läti või Soome territooriumil ning saabunud Leedust, Lätist või Soomest Eestisse, juhtudel kui inimene on teinud mitte enne kui 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne või ta on teinud testi viivitamata Eestisse saabumise järel ja selle tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab püsima eneseisolatsioonis.

Ühendkuningriigist Eestisse saabujatele kehtib täiendav kohustus teha kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 test, mille tulemus on negatiivne. Testi tegemise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele. Samuti rakendub Ühendkuningriigist saabujatele kümnepäevane eneseisolatsiooni kohustus. Reegel kehtib ka siis, kui Ühendkuningriik on olnud Eestisse saabumisel transiitriigiks. Eneseisolatsiooni perioodi on võimalik lühendada, kui lisaks esimese testi negatiivsele tulemusele on ka seitsmendal päeval pärast saabumist tehtud kordustesti tulemus negatiivne.

Euroopa Liidu Nõukogu soovituse alusel on võimalik Eestisse reisida Austraaliast, Lõuna-Koreast, Singapurist, Taist ja Uus-Meremaalt. Kümnepäevane eneseisolatsiooni kohustus kehtib riikide puhul, mille nakatumisnäitaja on üle 16 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul, ehk saabudes Lõuna-Koreast.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD