Menu

1949. aasta märtsiküüditamise saladokumendid on nüüd avalikud

  • Kirjutas BNS

FOTO: Aigar Nagel

Eesti Mälu Instituut teegi veebis kättesaadavaks valiku 1949. aasta märtsiküüditamise operatsiooni „Priboi“ Eestit puudutavatest dokumentidest.

Pikalt salastatuna püsinud dokumendid näitavad küüditamise taga olnud NSV Liidu kommunistliku partei poliitilist otsust, paljastavad operatsiooni detailideni läbimõeldud sisu ning Nõukogude julgeolekuasutuste töötajate metoodilist tegevust süütute inimeste kinnipidamisel ja väevõimuga Siberisse saatmisel.

Dokumentidega saab eesti keeles tutvuda Eesti Mälu Instituudi kommunismikuritegude portaalis.

Dokumendid pakuvad kindlasti huvi oma küüditatud sugulaste loo uurijatele ning laiemalt kõigile Eesti lähiajaloost huvitatud inimestele.

Dokumentide eestikeelsed tõlked pärinevad 2020. aastal välja antud Eesti Mälu Instituudi väljaandest „Toimik „Priboi“: Artikleid ja dokumente 1949. aasta märtsiküüditamisest“. Sellesse raamatusse on koondatud kõik arhiivist leiduvad Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi salatoimiku „Priboi“ materjalid.

Dokumentide kõrval on kogumikus seitse algupärast artiklit märtsiküüditamise eri tahkudest, alates küüditamiste korraldusest sõjaeelses Nõukogude Liidus kuni märtsiküüditamise ohvrite mälestamiseni tänapäeval.

1949. aasta märtsis läbi viidud operatsioon kattenimega „Priboi“ oli NSV Liidu sõjajärgsete aastate kõige massilisem küüditamine, mis haaras korraga nii Eesti, Läti kui ka Leedu. Operatsiooni eesmärk oli lõplikult likvideerida vastupanu sovetiseerimisele maapiirkondades. Eestist küüditati Siberisse üle 20 000 inimese.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD