Menu

.      

Rõuge vallavolikogu Nursipalu küsimuses lõhki

Rõuge volikogu istungil arenes teisipäeval vastasseis volikogu esimehe Jaak Pächteri (vasakul) ning vallavalitsuse liikmete Tiit Tootsi ja Rein Rõustiku vahel (paremal pildil).  Fotod:  Võrumaa TeatajaVASTASSEIS ❯ Teisipäeval toimunud Rõuge vallavolikogu koosolekul läks volikogu Nursipalu harjutusvälja laienduse küsimuses lõhki, seejuures on vallavanem ja volikogu esimees eri leerides. Vastasseis jookseb läbi ka volikogu esimehe Jaak Pächteri ja aseesimehe Kerli Kõivu vahelt. Volikogu koosolekul oli õhk pingest paks, volikogu liikmed on koondunud selgelt kahte leeri.


Volikogu istungile oli Nursipalu asjas toodud kaks alternatiivset ettepanekut. Üks neist toetas vallavalitsuse ettepanekut jätta Nursipalu polügooni laienduse küsimus üldplaneeringust välja, kuna selline lahendus võimaldaks planeeringu kiiremini kehtestada. Alternatiivse ettepaneku oli välja töötanud volikogu esimees Jaak Pächter koos Võru maavalitsuse spetsialistidega ja see nägi ette arvestamist kaitseministeeriumi sooviga kaasata Nursipalu laiendus käimasoleva üldplaneeringu menetlusse. Volikogus jäi teisipäeval peale Pächteri alternatiivne ettepanek häältega 8:7.


Volikogu esimees Jaak Pächter, kes veel möödunud aasta sügisel oli andnud Rõuge valla rahvaga kohtumisel mõista, et arvestab Nursipalu küsimuses valla rahva arvamusega, ütles nüüd selgelt, et toetab kaitseministeeriumi ettepanekut. Pächter ütles välja, et Nursipalu laiendus tuleb niikuinii ja isegi, kui volikogu sellele nüüd vastu seisab, ei kinnita maavanem sellisel juhul üldplaneeringut. „Maavanem järelevalvest läbi ei lase, kui üldplaneeringus pole käsitletud Nursipalu arendust,” vahendas Pächter maavanemalt kuuldud infot. Pächter lisas, et üldplaneeringu kehtestamine jääks sellisel juhul venima ning Rõuge vald jääb alates 2014. aastast ilma Euroopa Liidu toetustest. Vallavanem Tiit Tootsi täpsustava küsimuse peale, et kust pärineb selline info, vastas Pächter, et ta on seda kuulnud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnikelt.


Lõhet volikogu liikmete vahel süvendas ka see, et Pächteri tiiva esindajad volikogus olid saatnud kaitseministeeriumile kirja palvega kasutada suveperioodil ainult kergemaid relvi. Vallavanem Tiit Toots ütles selle kirja peale kommentaariks, et kaitseministeerium oli juba 2008. aastal lubanud üldse lõpetada suvekuudel polügoonil täristamise, seda ka kergrelvadest, välja arvatud erakorralised demineerimistööd. Nüüd teatas kaitseministri kohusetäitja Jaak Aaviksoo grupi volikogu liikmete kirja peale, et ministeerium on nõus suveperioodil ainult kergrelvadega ning raskemad relvad nagu miinipildujad ja tankitõrjerelvad tulevad kõne alla suviste reservväelaste õppekogunemiste ajal.


Nursipalu arenduse kajastamise vastu praeguses üldplaneeringus võttis volikoguistungil aktiivselt sõna valla maakorraldaja Rein Rõustik, märkides, et Nursipalu 3000 ha küsimus hoiab kinni ülejäänud 27 000 ha planeerimist, mistõttu oleks mõistlik lahendada Nursipalu küsimus eraldi planeeringuga. Ta lisas, et uute relvade nagu tankitõrjekahuritega pole arvestatud ka keskkonnamõjude hindamise puhul. Rõustik lisas sedagi, et Nursipalu käsitlemine praeguses planeeringus võib kaasa tuua vallarahva protestid ja kohtuvaidlused, mis lükkavad nagunii planeeringu kehtestamist edasi. Lõpuks pani Pächter Rõustikul suu kinni, öeldes, et üle kahe märkuse pole võimalik volikoguistungil esitada.


Volikoguistungil oli arutusel ka Pächteri ettepanek planeeringu ajakava kohta, aga kuivõrd vallavanem Tiit Toots ei soovinud planeeringu eest eraldi vastutavat isikut määrata ja oli valmis kõige eest ise vastutama ning palus ajakava kinnitamise osas ajapikendust, otsustas volikogu selle küsimuse edasi lükata märtsikuu istungile.


Nursi kandi inimeste toetuseks on alates 1. veebruarist loodud MTÜ Põline Võrumaa, mille kohta saab infot internetist aadressil vorumaa.eu ning millel oli eilse seisuga 65 eraisikust ja üks ettevõttest liige.

20 PÄEVA ENIMLOETUD