Menu

.      

Kompetentsikeskus on tunnustus tervele Võrumaale

Puidu- ja mööblitööstuse kompetentsikeskuse loomine Võrumaale Väimelasse on tunnustus tervele Võrumaale, eelkõige aga kohalikele puidutöötlejatele. Erakordne on sellise keskuse loomine Võrumaa kutsehariduskeskuse juurde Väimelas, sest kõik ülejäänud viis keskust Eestis on loodud suurte ülikoolide juurde. Keskuse loomine Väimelasse näitab, et Võrumaa kutsehariduskeskus suudab võistelda oma taseme poolest Eesti parimate ülikoolidega.

Väimelasse rajatav keskus edestas näiteks selliseid projekte nagu loomemajanduse kompetentsikeskus Viljandis ja logistika kompetentsikeskus Valgas. See on tunnustus Võrumaa ettevõtjatele, kes omavad puidutöötlemise alal kompetentsi ehk kogemusi ja teadmisi nii Eesti kui ka kogu maailma mastaabis. Kompetentsikeskuse eesmärk on neid teadmisi-kogemusi talletada ja edasi arendada, ühtlasi jagada kogemusi ning teadmisi üle Eesti ja vajadusel ka naaberriikidesse. Keskuse jaoks on rahvusvaheline koostöö oluline, sest toetuse raha on ette nähtud kolmeks aastaks ja edasi tuleb juba omal jõul hakkama saada.

Kompetentsikeskus on oluline tööjõu äravoolu peatamiseks, kuna aitab noortel ja haritud spetsialistidel rakendust leida, ühtlasi aga arendada edasi kohapeal tegutsevaid ettevõtteid. Positiivsed näited on olemas, näiteks tegutseb Võru ja Põlva vahel lastemööblitootja AS Suwem, mis on suutnud allhankija staatusest välja rabeleda ning vallutab oma lastemööbliga maailma. Sõmerpalu külje all tegutseb Eestis suuruselt teine saetööstus – AS Toftan, mis veab saematerjali üle maailma, näiteks Aafrika riikidesse ja Jaapanisse.

Kasutades edukate ettevõtete kogemust peaks olema võimalik kõik Võrumaa puiduettevõtted arendada sellisteks, et suudavad kaasa lüüa maailma konkurentsis. Praegune olukord nii Euroopa kui kogu maailma majanduses on selleks soodne, sest kriis arenenud lääneriikides suunab investeeringud ida poole, kaasa arvatud Ida-Euroopasse. Juba praegu on näiteks mööbli tootmine kandumas Taanist, Hollandist ja Saksamaalt Balti riikidesse.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD