Menu

Võru linnavalitsuse istung 31. juulil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Katariina allee FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine

Mittetulundusühingule Võru Sümfoonilise Muusika Ühing anti nõusolek avaliku ürituse "VII rahvusvahelise Eduard Tamme nimelise Võru Puhkpillifestivali ansamblite ja orkestrite kontsert" korraldamiseks 10. augustil 2019 kella 18–20.30 (algus kell 19) Võru linnas Seminari väljakul.

Enampakkumise korraldamine vara võõrandamiseks

Korraldatakse enampakkumine korteriomandi aadressiga Võru linn, Vilja tn 18b korteri nr 20 (üldpindalaga 46,3 m²) võõrandamiseks, alghinnaga 24 000 eurot.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba kaugküttetorustiku ehitamiseks asukohtadega Lille tn 16, F. R. Kreutzwaldi tn 59, F. R. Kreutzwaldi tn 59b, F. R. Kreutzwaldi tn 59c.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba kauplusehoone ehitamisele asukohaga Niidu tn 8; sõidutee ehitamisele asukohaga Niidu tänav T1; kaugküttetorustiku ehitamisele asukohaga Lille tänav T1; reovee kanalisatsioonitorustiku ehitamisele asukohaga Lille tänav T1; sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamisele asukohaga Niidu tänav T1, Niidu tänav T2, Lille tänav T1, Jüri tänav; veetorustiku ehitamisele asukohaga Lille tänav T1.

LOE VEEL

LOE VEEL