Menu

Võru Linnavalitsuse istung 14. augustil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Enampakkumise korraldamine Tartu 25 võõrandamiseks

Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine Võru linnas asuva hoonestatud kinnistu, aadressiga Tartu tn 25 võõrandamiseks, alghinnaga 550 000 eurot. Enampakkumise osalustasu suuruseks kinnitati 100 eurot ja tagatisraha suuruseks 10 000 eurot.

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemised

Mittetulundusühingule Tenniseklubi VSOP anti nõusolek avaliku ürituse "Võru linna sünnipäeva ööturniir segapaarismängus 2019" korraldamiseks 19. augustil kella 18-st kuni 20. augustil 2019 kella 03-ni Võru linnas Vee tn 4a asuval tenniseväljakul.

Mittetulundusühingule Turvaline Võrumaa anti nõusolek avaliku ürituse "See pole mingi põlluralli 2019" korraldamiseks ning parkla sulgemiseks 29. augustil 2019 kella 12–19 (ürituse algus kell 13) Võru linnas Roosisaare silla juures asuvas parklas.

Üritus korraldatakse koostöös Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonnaga ning on mõeldud Võrumaa algajatele autojuhtidele vigursõidu võistlus, mille põhirõhk on teadmiste edastamisel, kogemuste jagamisel ja sõiduoskuse lihvimisel.

Mittetulundusühingule Võrumaa Talupidajate Liit anti nõusolek avaliku ürituse "Väiketootjate talulaat Talust taldrikuni" korraldamiseks Seminari väljakul 27. augustil 2019 kella 10–14.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnistutele: Tartu tänav T1, Vabaduse tänav T1, Vilja tänav T2, Vilja tänav. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused ja ehitusala skeem Vee tn 31 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba üksikelamu laiendamisele asukohaga Koreli tn 43.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine

Algatatakse Kooli tn 6 kinnistule kaubandushoone laiendamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovib omanik kinnistul laiendada Petseri tänava suunas kaubandushoonet kuni 220 m² (ehitusalune pind)  ja suurendada hoonestusala 2,5 % ulatuses.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba PVC halli ehitamiseks asukohaga Luha tn 44 ja abihoone ehitamiseks asukohaga Savi tn 16.

LOE VEEL

LOE VEEL