Menu

Võru Linnavalitsuse istung 18. detsembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Teenuslepingu sõlmimine

Taristuhaldus OÜ-ga sõlmitakse hooldusteenuste osutamise leping 2020. aastaks. Haljastute hooldusteenuse hind on 15 503 eurot (sisaldab käibemaksu) ühes kalendrikuus ning Jüri tn 54 kinnistu hooldusteenuse hind on 313 eurot (sisaldab käibemaksu) ühes kalendrikuus.

Katastriüksuse jagamine

Nõustuti Piiri tn 5 katastriüksuse (pindala 2344 m², sihtotstarve 100% elamumaa) jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Piiri tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa;
Piiri tn 5a, sihtotstarve 100% elamumaa.

Sundvalduse seadmine

Seatakse sundvaldus Karja tn 6 katastriüksusele Elektrilevi OÜ kasuks elektri maakaabelliini püstitamiseks

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba üksikelamu laiendamisele asukohaga Männiku tn 34.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihankel "Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaiga haldamine 2020-2023" tunnistati edukaks Varjupaikade mittetulundusühingu pakkumus.

AS Võru Vesi poolt korraldatud riigihanke tulemuse kinnitamine

Sõlmitakse riigihankel „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt: Võru linnas vee- ja
kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööd” edukaks osutunud pakkujaga AS Merko Ehitus Eesti hankeleping maksumusega 305 760,00 eurot (summa käibemaksuta).

Sõlmitakse riigihankel „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt: Võru linnas vee- ja
kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja
omanikujärelevalve teenus” edukaks osutunud pakkujaga AS Infragate Eesti hankeleping maksumusega 11 182,50 eurot (summa käibemaksuta).

LOE VEEL

LOE VEEL