Menu

Võru Linnavalitsuse istung 19. mail 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse taotluse vormide kehtestamine

Kehtestati Võru linnas Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse rakendamiseks  vajalikud dokumendid – toetuse taotlusvorm, toetuse eelarve vorm, toetuse aruande vorm ja tööandja ankeet.

Kinnisasjade piiride muutmine

Muudeti Roo tn 4 ja Roo tn 6 kinnisasjade piirid vastavalt maakorralduskavale ning määrati tekkivatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Roo tn 4, sihtotstarve 100% elamumaa;
Roo tn 6, sihtotstarve 100% elamumaa.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba tootmishoone laiendamiseks asukohaga Pikk tn 17.

Väljastatakse ehitusluba sõidukite teenindushoone-büroo püstitamiseks asukohaga Räpina mnt 22b.

LOE VEEL

LOE VEEL