Menu

Võru Linnavalitsuse istung 2. novembril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsus FOTO: Aigar Nagel

Ehitusloa väljastamine

Anti luba väljastada ehitusluba kinnise soojussüsteemi puuraukude  rajamiseks asukohaga Kubja tee 13.

Kasutuslubade väljastamine

Anti luba väljastada kasutusluba veetorustiku püstitamisele asukohaga Jaama tänav ning sademeveetorustiku püstitamisele asukohtadega Raudtee tn 13, Aida tänav T1, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav, Jaama tänav, Muraka tänav T1, Soo tänav T1.

Anti luba väljastada kasutusluba veetorustiku, kanalisatsioonitorustiku ja sademeveetorustiku püstitamisele asukohaga Lühike tn 6a, Pikk tn 6a, Pikk tn 6b, Pikk tn 6c, Põllu tn 1, Põllu tn 1f, Põllu tn 1j, Põllu tn 1m, Põllu tn 9a, Põllu tn 12a, Jaama tänav, Koreli oja V5, Lühike tänav T1, Piiri tänav T4, Pikk tänav, Põllu tänav T1, Põllu tänav T2, Roopa tänav, Sinika tänav T1.

LOE VEEL