Menu

Võru Linnavalitsuse istung 30. novembril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ning maa-alade sulgemine

Mittetulundusühingule Võru Folkloorifestival anti nõusolek avaliku ürituse "Võru talvefestival" korraldamiseks ning tänavate, parkla ja väljaku sulgemiseks 3. detsembril 2022 kella 5–18 (ürituse kestus kella 10–17). Festival toimub linna keskväljakul, väljakuga piirnevatel Seminari ja Jüri tänaval, Katariina kiriku esisel parkimisplatsil ning Katariina alleel.

Teenuselepingu sõlmimine

Taristuhaldus OÜ-ga sõlmitakse tänavavalgustuse teenuse osutamise leping 2023. aastaks. Lepingu hind on 6210 eurot (sisaldab käibemaksu) ühes kalendrikuus.

Teenuslepingu sõlmimine

Taristuhaldus OÜ-ga sõlmitakse hooldusteenuste osutamise leping 2023. aastaks. Haljastute hooldusteenuse hind on 19 566 eurot (sisaldab käibemaksu) ühes kalendrikuus.

Otsustuskorras garaaži kasutusse andmine

Taristuhaldus OÜ-le antakse otsustuskorras kasutusse garaaž Jüri tn 54, üldpinnaga 22,8 m², üürihinnaga 0,55 eurot kuus ruutmeetri eest, tähtajaga 1. detsember 2022 kuni 31. märts 2026.

Enampakkumise korraldamine

Korraldatakse kaheetapiline avalik suuline enampakkumine järgmistele kinnistutele:

Taara tn 4 (pindala 1510 m², sihtotstarve 100% elamumaa);

Taara tn 6 (pindala 1499 m², sihtotstarve 100% elamumaa);

Taara tn 8 (pindala 1246 m², sihtotstarve 100% elamumaa);

Kalmuse tn 8a (pindala 2185 m², sihtotstarve 100% elamumaa);

Kalmuse tn 8c (pindala 1308 m², sihtotstarve 100% elamumaa).

Kinnitada hoonestusõiguse seadmise ning enampakkumise reeglid ja tingimused. Enampakkumise osalustasu suuruseks kinnitati 50 eurot osaleja kohta ja tagatisraha suuruseks 1000 eurot kinnistu kohta.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja uue enampakkumise korraldamine

Osalejate puudumise tõttu tunnistati nurjunuks korteriomandite Vabaduse tn 21-1 ja Laane tn 1-6 avalik enampakkumine.
Otsustati korraldada uus enampakkumine Laane tn 1-6 korteriomandile, alghinnaga 15 000 eurot.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastatakse kasutusload linnas toimunud mahukatele kaugküttetorustike, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistöödele.

Osalemine E-ITS pilootprojektis

Otsustati osaleda Riigi Infosüsteemide Ameti poolt korraldatavas Eesti infoturbestandardi (E-ITS) rakendajate II pilootprojektis. Projekti kestvus on 11 kuud. Ürituste sarja korraldab Riigi Infosüsteemi Amet Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Võru linnal omaosalust ei ole.

LOE VEEL

LOE VEEL